Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Arrangementer

Årsmøteoversikt 2017

Beskrivende bilde til Årsmøteoversikt 2017

I februar og mars er det på nytt tid for årsmøter i Psoriasis- og eksemforbundets lokallag. Her er en foreløpig oversikt.

I denne oversikten finner du informasjon om tid og sted til lokale årsmøter i Psoriasis- og eksemforbundet.

Still opp og kom med forslag til relevante kurs og aktiviteter i ditt lokallag for det kommende året.

PEF Bergen og omegn - 21. februar kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet Bergen og omegn innkaller til årsmøte tirsdag 21. februar kl. 19.00 i Åsegården, Vestre Strømkai 7-9, 3. etasje, FI-senteret.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av dirigent og referent
 • Årsmelding for 2016
 • Regnskap for 2016
 • Innkomne saker
 • Arbeidsplan 2017
 • Budsjett for 2017
 • Valg av nytt styre, revisor, valgkomite, likepersoner, barne- og ungdomsansvarlig og delegat til landsmøte

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14. februar. Vi oppfordrer medlemmene til å stille på årsmøtet. Det er der du har mulighet til å påvirke hva vi skal drive med det neste året. Det blir enkel bevertning. Vi håper så mange som mulig vil møte, og ønsker alle hjertelig velkommen!

Av hensyn til allergikere ber vi om at man dropper parfyme på våre arrangementer.

Vel møtt!

PEF Fredrikstad og omegn - 2. mars 2017

Det innkalles til årsmøte i PEF Fredrikstad og omegn torsdag 2. mars 2017 kl. 18.30 på Scandic City Hotell Fredrikstad.

Saksliste:

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning 2016
 • Budsjett 2017-2018
 • Revidert regnskap pr. 31.12.2016
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan 2017-2018
 • Valg

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 9. februar. Forslagene sendes til Liv Skovdahl, Herrgårdsveien 30, 1634 Fredrikstad eller til e-post livskovdahl[at]online.no. Valgkomiteen er i arbeid og dersom du har forslag til nye styrekandidater, nås valgkomiteens leder Bjørn Skatdalen på tlf. 901 79 780.

Det legges opp til et ordinært årsmøte med saksbehandling og hyggelig sosialt samvær. På grunn av bevertning ønsker vi at du sender påmelding til Liv Skovdahl per e-post eller tlf. 481 86 232.

Vel møtt til årsmøtet!

PEF Hamar og omegn - 15. februar kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet Hamar og omegn innkaller til årsmøte onsdag 15. februar kl. 19.00 i Kristian Gundersens sal på Folkets Hus på Hamar.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, samt to til å godkjenne og underskrive protokollen.
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Honorarer, telefon- og reiseutgifter
 • Budsjett 2017
 • Godkjenne Handlingsplan for 2017
 • Innkomne forslag
 • Valg

Innkomne forslag må være styrets leder Ole Martin Pettersen i hende, senest 1. februar 2017 (2 uker før årsmøtet). Forslag sendes til e-post olempett[at]online.no eller som brevpost til Ole Martin Pettersen, Bekkevegen 33, 2383 Brumunddal.

Eventuelle frasigelser av verv må meldes til valgkomiteens leder, Jan Erik Larsen, på e-post: m.n-lar@online.no eller sendes til postadresse Kornsiloveien 51 A, 2316 Hamar. Frist er senest 25. januar (3 uker før årsmøtet).

Vel møtt!

PEF Hordaland - 25. mars kl. 11.00

PEF Hordaland avholder sitt fylkesårsmøte lørdag 25. mars kl.11.00. På dette årsmøtet deltar tillitsvalgte fra de ulike lokallagene i Hordaland.

PEF Oppland - 20. mars kl. 19.00

PEF Oppland avholder sitt årsmøte 20. mars kl. 19.00 på Clarion hotel Gjøvik.

Medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne!

Styret

PEF Sunnfjord og Ytre Sogn - 19. februar kl. 14.30

Psoriasis- og eksemforbundet Sunnfjord og Ytre Sogn innkaller til årsmøte søndag 19. februar kl. 14.30. Årsmøtet avholdes på Peppes Pizza i Førde.

Saksliste:

 • Godkjennning av innkalling og sakliste
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å skrive under møteboka
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av regnskap
 • Handlingsplan og budsjett
 • Innkomne saker
 • Fastsettting av reiseutgifter til styremedlemmer
 • Valg

Vel møtt!

PEF Sunnhordland - 23. februar kl. 18.00

Psoriasis- og eksemforbundet Sunnhordland avholder årsmøte torsdag 23. februar kl. 18.00 på Biblioteket på Bremnes.

Saksliste:

 • Valg av dirigent og referent
 • Årsmelding for 2016
 • Regnskap for 2016
 • Innkomne saker
 • Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 4. februar. Spesielt gjelder dette kommentarer eller eventuelle innvendinger mot forslaget som vil bli fremmet på årsmøtet om nedleggingen av lokallaget PEF Sunnhordland.

Vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen, og håper på et godt møte!

Oversikten over lokale årsmøter vil fortløpende bli oppdatert utover i februar.

Tilbake

Informasjon om arrangementet

Dato og tid:
01.03.2017

Til:
31.03.2017

Sted:
Hele landet

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram