Om Hud & Helse

Medlemsmagasinet Hud & Helse henvender seg til mennesker med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt, samt pårørende, helsepersonell, samarbeidspartnere og andre relevante aktører.

Hud & Helse er Psoriasis- og eksemforbundets medlemsmagasin, og henvender seg til mennesker med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt (psoriasisgikt), samt deres pårørende, helsepersonell, samarbeidspartnere og andre relevante aktører.

I bladet møter du mennesker som lever med en kronisk hudsykdom og psoriasisartritt, samt hudspesialister, revmatologer, andre relevante fagpersoner og helsepolitiske beslutningstakere med kunnskap om forbundets diagnosegrupper.

Hud & Helse inneholder nyheter, fagartikler, reportasjer og faste spalter knyttet til behandling, forebygging og mestring av en kronisk hudsykdom og psoriasisartritt. I tillegg presenteres aktuelt stoff om organisasjonen, helsepolitikk og forskning.

Bladet har egne sider for barn og unge, tilknyttet Psoriasis- og eksemforbundets ungdomsorganisasjon PEF-ung (0-25 år).

Som medlem i Psoriasis- og eksemforbundet og abonnent av Hud & Helse får du tilsendt bladet fire ganger i året, samt du får tilgang til elektronisk leseversjon via innlogging på «Min side». Lesbar bla-PDF er tilgjengelig av alle utgaver av bladet i perioden 2010-2016.

Hud & Helse følger redaktørplakaten og er medlem i Fagpressen.

Ansvarlig redaktør
Eldrid Oftestad
Tlf. 23 37 62 43
E-post: eldrid.oftestad[at]pefnorge.no

Redaksjonsrådet: Forbundsleder Tord Johansen, leder i PEF-ung Gudbjørg Lund Dahl, PEF-ung-styremedlem Anette Nærby, generalsekretær Terje Nordengen og redaktør Eldrid Oftestad.