Jeg er frivillig

Her finner du nyttig informasjon som du trenger som frivillig i Psoriasis- og eksemforbundet.

PEFs organisasjonshåndbok

Som tillitsvalgt i Psoriasis- og eksemforbundet vil det dukke opp mange spørsmål. Noen av disse håper vi du kan finne svar på i organisasjonshåndboken. Her kan du slå opp, og forhåpentligvis finne ut av, en del av de tingene du lurer på.
 
Som tillitsvalgt i lokalforeninger og fylkeslag kan du støte på en rekke utfordringer, og vi håper at PEFs organisasjonshånbok kan være til hjelp.
 
 

Årsmøter i fylkes- og lokallag i PEF

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med avvikling av årsmøter i fylkes- og lokallag i PEF.

Stemmeseddel til bruk ved gjennomføring av skriftlig årsmøte i PEF

Likepersoner

Liste over likepersoner 2021

Mer informasjon om likepersoner i PEF finner du på hudportalen.no/likepersoner

Du kan også kontakte PEFs likepersonskoordinator Liv Skovdahl på epost likepersonskoordinator[at]pefnorge.no eller på telefon 481 86 232.

Sosiale medier

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet vedtok på sentralstyremøtet 1. februar 2021 retningslinjer for aktiviteter på Facebook i Psoriasis- og eksemforbundet.

Her finner du retningslinjene

PEF-praten

I 2021 ble det etablert et nytt tilbud for tillitsvalgte og medlemmer i PEF, PEF-praten. Det er en digital møteplass for å gi informasjon og opplæring som kan være nyttig for dere som er tillitsvalgte i lokallag og fylkeslag i PEF.

Les mer om PEF-praten her

Representantskapet i PEF

Hver høst innkalles representantskapet i PEF til møte. 

Her finner du innkallingen for representantskapsmøtet i 2021

Landsmøtet 2022

Representantskapsmøtet i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) vedtok i sitt møte 4. septemberb 2021 å utsette landsmøtet 2021 til 2022. Bakgrunnen for utsettelsen var den usikre situasjonen rundt koronasmitte i Oslo. Dermed gjennomføres Psoriasis- og eksemforbundets landsmøte 22.-24. april 2022 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Da vil hele organisasjonen samles for å feire PEFs 60-års jubileum, behandle alle landsmøtesakene og foreta valg av sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité for perioden 2021-2024.

Hedersprisen deles ut på landsmøtet. Prisen går til personer som har gjort en stor og verdifull innsats for Psoriasis- og eksemforbundet. 

På landsmøtet i høst vil Psoriasis- og eksemforbundet dele ut midler til forskning på kroniske hudsykdommer. 

Her finner du mer informasjon om forskningsmidlene

Nyttige dokumenter: