PEF-praten

Et kjent og kjært sitat fra Pippi Langstrømpe er «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.» Likevel vet vi at det ukjente ofte er litt skummelt og at barrieren mot å gjøre noe nytt kan være stor. I denne rekken vil det derfor være fokus på å legge til rette for å ta steget ut i det ukjente, å heve kompetansen og å være en kunnskapskanal for både tillitsvalgte og medlemmer.

Tirsdagstilbud

Ved jevne mellomrom vil vi invitere til PEF-praten. De tre første kveldene er satt. Pålogging er fra kl. 16.30, mens praten starter opp kl. 17.00. Varighet vil være tilpasset tema. Meld deg på i dag!

19. januar kl. 17.00 – 18.30         «Får du hetta av tanken på å gjennomføre digitalt årsmøte?» v. Mari og Maren, hovedmålgruppe: tillitsvalgte

2. februar kl. 17.00 – 18.30         «Hvordan delta på digitalt (års-) møte?» v. Mari og Maren, hovedmålgruppe: medlemmer

16. februar kl. 17.00 – 18.30       «Å skaffe midler til å gjennomføre aktiviteter» v. Mari og Maren, hovedmålgruppe: tillitsvalgte

2. mars kl. 17.00 - 18.30              «Å bruke sosiale medier i lokallagets/fylkeslagets arbeid» v. Mari og Eldrid, hovedmålgruppe: tilltsvalgte    

Hvordan gjennomføre digitale årsmøter?

«Får du hetta av tanken på å gjennomføre digitalt årsmøte?» er første tema i PEF praten. I løpet av februar vil lokallag gjennomføre årsmøter. Ettersom korona fremdeles har godt fotfeste i samfunnet, er lokallagene oppfordret til å gjennomføre disse på Zoom. Tirsdag 19. januar kl. 17.00 – 18.30 vil vi ha grunnleggende innføring i hvordan gjennomføre digitale årsmøter. Vi anbefaler tillitsvalgte å delta, særskilt deg som skal være teknisk ansvarlig eller ordstyrer. Tema som votering, gjennomgang av den tekniske løsningen, hvordan dele skjerm osv. vil adresseres. Dette vil være ett innføringskurs, men oppfordrer også deg som har avholdt styremøter på zoom å delta.

Hvordan delta på digitalt (års-) møte?   

Denne kvelden arrangeres for å bryte ned barrieren. For mange er det en bøyg å skulle delta på et digitalt møte. Tanken på å delta på et digitalt møte både fjern og skummel. Ikke alle er født med et nettbrett i hånda. 2. februar kl. 17.00 – 18.30 settes derfor fokus på deg som deltaker. Målet er å gjøre deg trygg på egen deltakelse på et digitalt møte. Gjennom denne kvelden vil vi avskrekke og utruste deg som medlem til å delta i lokaldemokratiet Vi vil gå gjennom det grunnleggende ved å være deltaker, og vi vil gå gjennom ulike måter å voter og å ta ordet, osv.  . Dette er for alle medlemmer, uavhengig av om du har tenkt å delta på årsmøte eller ei.

Å skaffe midler til å gjennomføre aktiviteter

Tirsdag 16. februar settes fokus på lokal aktivitet. Hovedfokus vil være å søke midler til aktivitet, hvordan skrive søknad og stiftelsen Dam. Hovedfokus vil være på ekspress midler og ordningen helse. Men kunnskapen man får på kurset vil være relevant for å søke midler fra andre eller å dra i gang aktivitet generelt.

Å bruke sosiale medier i lokallagets/fylkeslagets arbeid 

2. mars vil vi prøve å gjøre sosiale medier enklere for dere som tillitsvalgte. Vi vil presentere PEFs retningslinjer for bruk av Facebook (og sosiale medier), og slik gjøre det enklere å skille mellom dere som privatpersoner og tillitsvalgt. Det er nyttig med noen felles kjørerregler. Vi vil gå gjennom hvordan opprette arrangementer på Facebook, hvordan spre ordet om arrangementer og aktiviteter på Facebook, samt si noe om å rekruttere deltakere og skape engasjement gejnnom sosiale media. 

Kursrekken meldes inn til studoeforbundet Funkis.


PEF ønsker å bruke bilder fra arrangementet. For å ha lov til å publisere bilder av deg må vi ha samtykke. Merk av hvor vi kan bruke bilde av deg.