PEF-praten

Et kjent og kjært sitat fra Pippi Langstrømpe er «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.» Likevel vet vi at det ukjente ofte er litt skummelt og at barrieren mot å gjøre noe nytt kan være stor. I denne rekken vil det derfor være fokus på å legge til rette for å ta steget ut i det ukjente, å heve kompetansen og å være en kunnskapskanal for både tillitsvalgte og medlemmer.

Tirsdagstilbud

Ved jevne mellomrom vil vi invitere til PEF-praten. De tre første kveldene er satt. Pålogging er fra kl. 16.30, mens praten starter opp kl. 17.00. Varighet vil være tilpasset tema. Meld deg på i dag!

Et innholdsrikt halvår!

24. august inviterer vi til halvårets første PEF-prat. Denne ettermiddagen er særslkilt innholdsrik og nyttig for dere som er tillitvalgte. Vi vil snakke om PEFs aktiviteter sentralt dette halvåret, og råd og tips til hva dere kan gjøre lokalt med midler fra DAM ekspress. Vi vil også snakke om prosjektet vårt "aktivitetsbank" som nyansatte Thea Kristine Lande er ansvarlig for. Målet med prosjektet er å gjøre det lettere å være tillitsvalgt i PEF og PEF-ung, samt få hjelp, inspirasjon og bistand til å drive lokal aktivitet. For at dette tilbudet virkelig skal treffe spikeren på hode vil vi høre fra dere!  

Rådgivningstjeneste

7. september vil vi presentere nok en nyansatt, Astrid Blikstad. Hun er ansvarlig for vår nye rådgivningstjeneste, og har lang erfaring innen for feltet. Denne kvelden vil dere bli bedre kjent med Astrid og hva denne tjenesten kan tilby! 

Hold av datoen: 

Det planlegges å gjennomføre to bolker med PEF-prat til høsten. Datoene er satt, men tema er enda ikke spikret. Send mail til Mari dersom du har ønsker eller forslag til tematikk.

  • 24. august – Høsten i PEF, Aktivitetsbank, Dam ekspress og møtThea K. Lande, rådgiver organisasjon og helsefag. - Avlyst
  • 7. september – PEFs rådgivningstjeneste og møte med helsefaglig rådgiver Astrid Blikstad - Avlyst
  • 21. september - Avlyst
  • 9. november
  • 23. november
  • 7. desember

Tidligere tema:

I våres ble konseptet lansert, og tiltaket ble godt tatt imot. Tidligere tema som er adressert er Får du hetta av tanken på et digitalt årsmøte?, Hvordan delta på digitalt (års) møte?, Sosiale medier i lokal- og fylkeslagets arbeid og Å skaffe midler til å gjennomføre aktiviteter- Stiftelsen Dam

Kursrekken meldes inn til studoeforbundet Funkis.
PEF ønsker å bruke bilder fra arrangementet. For å ha lov til å publisere bilder av deg må vi ha samtykke. Merk av hvor vi kan bruke bilde av deg.