Atopisk eksem

I listen under finner du Psoriasis- og eksemforbundets likepersoner for atopisk eksem. De kan kontaktes per e-post eller telefon.

Navn E-postadresse Telefonnummer Fylkeslag
Lillian Olafsen liolaf[at]online.no 913 79 414 Oslo
Jeanette Strand pso.jeanette[at]gmail.com 454 41 970 Oslo
Grete Tunsjø g.tunsjo[at]gmail.com 456 17 228 Oslo
Hilde Offerdal ghildejoh[at]gmail.com 997 38 074 Viken
Kristian Henriksen kristian[at]pef-ung.no 928 84 681 Viken
Monica Reiss Olsøy mkro_1[at]hotmail.com 992 58 161 Viken
Helle Vestby Talmo helle_vestby[at]hotmail.com 976 81 243 Rogaland
Sol Hege V. Evebø sol_hege[at]hotmail.com 482 28 472 Vestland
Solfrid Landstad solfrid.landstad[at]ntebb.no 936 18 128 Trøndelag
Ole Harald Sjøtun o-sjoetu[at]online.no 900 37 338 Troms og Finnmark

 

Listen ble sist oppdatert august 2020.