Chattetjeneste

Nå har du muligheten til å gjøre en innsats for å hjelpe andre til å mestre hverdagen bedre.

Noen ganger er et lyttende øre og en samtalepartner som forstår hva du står i beste medisin. Å bli hørt gjør noe med oss. Det gir livskvalitet og senker skuldre. Vi oppretter nå en chattetjeneste og trenger deg som vil være med å bemanne den som medvandrer. Synes du det høres spennende ut, ønsker vi kontakt med deg.
PEF og PEF-ung har fått penger av Stiftelsen Dam til å opprette et nytt chattetilbud. Tilbudet vil være del av vår likepersonstjeneste, og den vil primært bemannes av frivillige. Man får tildelt hver sin dag, og er logget på tjenesten et gitt tidsrom.

Chattetjenestens oppbygging

Chattetjenesten vil være åpne på onsdager og torsdager, kl. 18 - 21.00. Vi ønkser at dere som blir med som chattere har minst to vakter i måneden. Vi benytter et sikkert chatteprogram som er nettbassert. Dette betyr at dere som er chattere/medvandrere" kan benytte den datamaskinen dere har, der dere er. 
På hver vakt vil det være fra 2-4 personer pålogget, og det vil være mulig å føre en dialog med hverandre og sparre på tvers av samtalene. Alle som chatter er bunnet av taushetsplikt, og det som skjer på vakt, blir på vakt.  

Opplæringshelg

For å bli medvandrer må du kurses. Vi avholder kurs helgen 27.-29. august, forhåpentligvis fysisk i Oslo. Vi har booket rom på hotellet Scandic St. Olavs plass. Dersom det ikke lar seg gjøre å treffes, vil kurset avholdes digitalt. På kurset vil vi blant annet lære mer om hva likepersonsarbeid er, hvordan kommunisere bra på chatt, vi vil få et innblikk i diagnosene vi jobber med, rettigheter og hvordan mestre langvarig sykdom. Det vil selvsagt også bli opplæring i programmet vi skal benytte til tjenesten. Helgen vil bli innholdsrik og spennende, og vi håper dere som deltar vil bli motivert og klare til å ta fatt på en viktig arbeidsoppgave.
Dette har vi gledet oss til, og vi håper vi kan treffes fysisk i trygge rammer siste helgen i august. 

Tentativt program er følgende:

Fredag 27. august
18.00 – 19.00 Velkommen, presentasjon. Informasjon om kurset – bli kjent med likepersonarbeid
20.00 Middag

Lørdag 28. august
09.15-11.00 Innblikk i diagnoser v. hudsykepleier Kristine Fuskeland
11.15-13.00 Rettigheter v. Atle Larsen
13.00-14.00 Lunsj
14.00-14.45 Mestring av langvarig sykdom, fokus på stress og psykiske utfordringer, selvhjelp for å hjelpe andre, Inger Tove van de Vooren
15.00-15.45 Kommunikasjon, samtaleteknikk, Inger Tove van de Vooren
16.00-16.45 Likepersonarbeid og den vanskelige samtalen, Spørsmål og svar, evalueringv. Inger Tove van de Vooren
17.00-18.00 Uformell samling rundt bordet
20.00 Middag

Søndag:
09.30-10.15 Innføring i chattefunksjonen
10.30-11.15 Psykososiale aspekt ved kroniske lidelser- Astrid Blikstad 
11.15-11.30 Utsjekk
11.30-12.15 Erfaringer fra feltet og hvordan møte disse- Hannah Lerfaldet, Mental helse Ungdom.
12.15- 12.45 Praktiske øvelse
12.45–13.15 Elektronisk rapportering på Likepersonslogg.no v. Maren Awici-Rasmussen
13.15-13.30 Taushetsplikt, undertegnet/innlevere skjema, evaluere og avslutning
13.30 Lunsj og hjemreise

Kurset er fulltegnet.