Mestringsskole

Psoriasis- og eksemforbundet ønsker å gi medlemmer kunnskap om mestring.

Psoriasis- og eksemforbundet inviterer medlemmer til kurs om å mestre livet med sykdom.

Lørdag 19. og søndag 20. oktober 2019 arrangerte vi mestringsskole i Oslo for alle diagnosegruppene våre. Kurset var gratis for medlemmer i PEF Østfold, PEF Akershus, PEF Oslo, PEF Oppland og PEF Hedmark.

I 2020 arrangeres mestringsskole i Bergen 18.-19. april. 

Mer informasjon kurset og andre kurs kommer på hudportalen.no etter hvert.