1. oktober er Verdens urtikariadag

01.10.2015

1. oktober markeres Verdens urtikariadag for å øke bevisstheten om akutt og kronisk elveblest.

Bilde: 1. oktober er Verdens urtikariadag

Urtikaria er en hudsykdom som på norsk kalles elveblest. Ordet kommer fra latin - urticatio og urere, som betyr å brenne. Sykdommen viser seg som et flyktig vablet utslett med uttalt kløe. Vablene er rosa, særlig ytterst, eller bleke, spesielt i midten. De fleste vablene forsvinner i løpet av få timer, mens nye kommer til hele tiden.

Noen rammes også av angioødem, en blekere og større hevelse som omfatter dypere lag av huden og som ofte vil kunne føles ømt. 

Urtikaria og angioødem kan ses på som ulike uttrykk for samme sykdom og kan forekomme sammen eller hver for seg, men få har bare angioødem.

Verdens urtikariadag

Flere studier viser at kronisk urtikaria (varighet over 6 uker) kan gi nedsatt livskvalitet, blant annet i form av økt sykefravær knyttet til arbeid, studier og skolegang. Reduksjonen i livskvalitet kan sammenlignes med personer som har kronisk hjertesykdom.

Nettopp derfor er det viktig å øke kunnskapen om, og kjennskapen til elveblest som en kronisk hudsykdom, samt hvilket behandlingstilbud som finnes. Et ledd i dette arbeidet er markeringen av Verdens urtikariadag, som gjøres for 2. år på rad for å øke synligheten rundt denne viktige diagnosen. Tema for dagen er "urticaria under control".

Målet med behandlingen av elveblest er å oppnå såkalt symptomkontroll, det vil si å unngå vabler og kløe. De fleste pasienter har god nytte av antihistaminer, ofte i forhøyet dose, gjerne opptil fire ganger høyere dose. Ved manglende effekt av dette kan det gis tilbud om anti-IgE-legemidler. Denne type behandling igangsettes av spesialist og baseres på internasjonale behandlingsretningslinjer.

Stand på Rikshospitalet

Psoriasis- og eksemforbundet har fra 2015 startet opprettelsen av et medlemstilbud også til personer med kronisk urtikaria. Det planlegges å opprette en egen urtikariagruppe med tillitsvalgte med elveblest, samt det er utviklet en ny brosjyre og et nytt temahefte i anledning urtikariadagen. Informasjonsmateriellet kan bestilles ved henvendelse til PEF på post[at]pefnorge.no eller tlf. 23 37 62 40.

Torsdag 1. oktober vil forbundet også være å finne i glasshallen utenfor hudpoliklinikken på Rikshospitalet fra kl. 13.00-16.00. Stikk innom og slå av en prat med representanter fra Psoriasis- og eksemforbundet, enten du har spørsmål om kronisk urtikaria, psoriasis (inkl. psoriasisartritt), atopisk eksem eller andre hudsykdommer.

Les også: Min elveblest - ny helseapp

Hashtag - emneknagg: #urticariaday - til bruk på instagram, Twitter og Facebook eller nettstedet urticariaday.org.

Tilbake