16.000 underskrifter overlevert

12.08.2010

FFO og en rekke av medlemsorganisasjonene, deriblant Norsk Psoriasisforbund, overleverte tirsdag denne uken 16.000 underskrifter til Finansdepartementet. Underskriftene tar avstand fra forslaget om å fjerne særfradraget for høye sykdomsutgifter.

- Vårt råd er at høringsrapporten legges til side, og at det iverksettes en ny og mye bredere utredning, sa FFOs leder Knut Magne Ellingsen da han overrekte underskriftene til statssekretær Roger Schjerva. 

Forslaget som har vært på høring, og endringene det legges opp til der, vil bety en rasering av dagens ordning ved at den fjernes helt. Dette er det motsatte av hva FFO og medlemsorganisasjonene ønsker.

Knut Magne Ellingsen understreket imidlertid overfor statssekretæren at det er liten tvil om at det trengs en bedre særfradragsordning enn den vi har i dag. Dette er noe FFO og de 70 medlemsorganisasjonene stiller seg helt og fullt bak. Forslagene som nå ligger på bordet i høringsrapporten er imidlertid ikke et bidrag til dette. - Det bør nå igangsettes en ny og mye bredere utredning, der den viktige brukerkunnskapen som FFO og medlemsorganisasjonene representerer blir bedre ivaretatt, sa FFOs leder Ellingsen.

Tilbake