2 millioner kroner til etablering av lokal lysbehandling!

31.10.2007

Helse og omsorgskomitéens behandling av Statsbudsjettet for 2008 har medført en styrking av helsetilbudet for psoriasispasientene. –Vi velger å prioritere forebygging framfor reparasjon, sier de helsepolitiske talspersonene Jan Bøhler (Ap), Rune J. Skjælaaen (Sp) og Johnny Ingebrigtsen (SV).

To millioner kroner omdisponeres for å etablere flere tilbud om lysbehandling i samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Det anslås at 120 000 personer med psoriasis og 200 000 personer med atopisk eksem har positiv effekt av lysbehandling.

Helse- og omsorgskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener det er godt dokumentert at forebyggende tiltak rettet mot blant annet psoriasispasienter har god effekt ved blant annet å redusere sykelighet og behov for behandling. De foreslår derfor å dekke inn ekstrabevilgninger på 17,7 millioner kroner med en reduksjon på de regionale helseforetakene.

Tilbake