3 prosjekt gis midler fra ExtraExpress

15.05.2019

15. mai ble vårens tildeling fra ExtraExpress gjort offentlig. Vi gratulerer PEF Romerike, PEF Oppland og PEF-ung Oslo med midler.

Bilde: 3 prosjekt gis midler fra ExtraExpress

Høy invilgelsesprosent for oss

I årets første runde ble det søkt om midler til 11 prosjekt fra ExtraExpress. 3 prosjekt fikk innvilget penger, noe som gir en innvilgelsesprosnet på 27. Dette betyr at omtrent 1 av 3 prosjekt ble innvilget. Vi gratulerer. 

Prosjektene:

Under tittelen Felleskapets medisin fikk PEF Oppland innvilget penger til treffpunkt for medlemmene i Valdres. Målet er å øke deltakelsen til gruppen i området, gjennom å tilby 6 ulike temakvelder med besøk av fotpleier, hudlege, osv. De har søkt om penger til leie av lokale, reise for tilltisvalgt kursleder og litt til honorar for fagfolk. 

PEF Romerike vet at fellesskapet har en helsebringene effekt, og har fått penger til Bowling og pizza og tur til Klatrepark for de unge medlemmene tilknyttet gruppen.

Siste innvilgede prosjekt er Flyt i hverdagen- badeprosjekt i regi av PEF-ung Oslo. Ved å gradvis bygge opp deltakernes selvtillig, er målet at unge med hudlidelser skal bli trygge nok til å gå på stranden uten å gjemme seg bort. Prosjektet er en form for fire-trinns eksponeringsterapi, og består i å gradivs bli tygg nok til å samlet bade med andre på stranda. Prosjektet vil også øke deltakernes kunnskap i solas nytte for gruppen. 

Gratulerer til dere som har fått innvilget prosjekt i denne runden. 
Til dere som fikk avslag vil vi si godt jobbet og vi håper dere vil prøve igjen! 

Her finner dere tildelingen i sin helhet!

Tilbake