7 av 10 forstår ikke blåreseptreglene

11.06.2008

Bare 29 prosent av pasientene vet om de betaler rett egenandel på medisiner med refusjon. Yngre pasienter og kvinner sliter mest med å forstå regelverket. 7 av 10 norske pasienter vet ikke hvordan man beregner egenandel, og hvor mye trygden skal dekke av medisiner på blåresept. Det er konklusjonen i en ny undersøkelse fra TNS Gallup på vegne av Apotekforeningen.

– Når så mange ikke kjenner sine rettigheter, har myndighetene åpenbart en informasjonsjobb å gjøre. Men sannsynligvis medvirker folks høye tillit til apotek, at de også stoler på at apoteket praktiserer reglene riktig, sier administrerende direktør Kai Finsnes i Apotekforeningen.

Hjelp på apoteket
Undersøkelsen viser at pasienter under 60 år har dårligst kunnskap om regelverket. Det er også flest kvinner som oppgir at de ikke kjenner refusjonsreglene godt nok til å beregne egenandelen.
– Dette er et informasjonsproblem for myndighetene. Heldigvis får pasientene god hjelp på apoteket, dette er regler som de apotekansatte kjenner svært godt, sier informasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.
– Det er åpenbart at myndighetene ikke har gjort nok for å informere pasientene som bruker medisiner på blåresept, sier Soldal til Dagens Medisin.

Reglene finnes på nettet
– Dersom folk lurer på hvordan de regner ut egenandeler på blåresept, finner man god informasjon om dette på nettsiden nav.no. Man kan også kontakte NAV på telefon dersom man ikke har tilgang på internett, sier Ole Jørgen Grannes, fungerende seksjonssjef i NAVs helsetjenesteseksjon.

Slik fungerer det: Ved kjøp av legemidler eller medisinsk utstyr på blåresept, skal man betale 36 prosent av beløpet selv. Men man trenger ikke betale mer enn 510,- kroner per utlevering av et kvantum beregnet på tre måneders forbruk. For barn under 12 år skal det ikke betales egenandel. Det samme gjelder minstepensjonister, som får informasjon om dette i posten flere ganger i året.

- Det er ingenting som tyder på at folk betaler for mye i egenandeler på blåresept. Vår erfaring er også at apotekene praktiserer reglene riktig, sier Grannes.

Høy tillit
Undersøkelsen fra TNS Gallup viser også at farmasøytene fortsatt nyter svært høy tillit i befolkningen. 72 prosent av befolkningen oppgir at de har høy eller svært høy tillit til apotekene, og bransjen oppnår en «tillitsscore» på 78 på en skala fra 0 til 100.
Tallene er nærmest uendret de siste årene, og innebærer at vi har høyere tillit til apoteket enn til noen andre grupper som leger, legemiddelindustrien eller helsekostbransjen.
– Dette er veldig stabile tall, og vi er ikke så overrasket over resultatet. Tilliten har en klar sammenheng med høy faglig kvalitet i apotekene, mener Soldal.

(Dagens medisin – Joachim Henriksen)

Tilbake