Årets anbud på biologiske legemidler

29.01.2020

1. februar implementeres årets anbud på biologiske legemidler. Det nye anbudet berører blant annet pasienter med psoriasis, psoriasisartritt og HS.

Bilde: Årets anbud på biologiske legemidler

Onsdag 23. januar ble årets anbud på biologiske legemidler mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm offentliggjort. Det gjelder de såkalte TNF-BIO-legemidler. Årets anbud implementeres 1. februar, og endringene gjelder først og fremst nye biotilsvarende legemidler med virkestoffene adalimumab, etanercept og infliksimab.

Ifølge Sykehusinnkjøp har det nye anbudet et potensial på besparelser på 150 millioner kroner.

–  I fjor var besparelsespotensialet på 500 millioner kroner, estimatet for 2020 er beregnet til ytterligere 150 millioner kroner, sier seniorrådgiver Pål Rydstrøm i Sykehusinnkjøp.

– Samme virkestoff

Det er i dag omtrent 40 000 pasienter med betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm som behandles med legemidler som inngår i anbudet. Av disse er det omtrent 10 000 pasienter med diagnosene psoriasis og psoriasisartritt og cirka 600 pasienter med hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS).

– Det er i dag ca. 32 000 pasienter som behandles med virkestoff som har biotilsvarende konkurranse, dette er etanercept, adalimumab og infliksimab. Dette har vært situasjonen de senere årene. Pasienter fortsetter på samme virkestoff, men vil bytte til ny produsent 1. februar, sier Rydstrøm.

Lege og pasient vurderer

Da man begynte å behandle pasienter med biologiske legemidler, fikk pasienter som gikk på biologiske legemidler ikke skulle bekymre seg for at han eller hun måtte gå over til biotilsvarende legemidler, men at det handlet om hvilken medisin som fungerte best. Er det nå endret, slik at det er pålagt alle helseforetak å tilby biotilsvarende legemidler?

– For virkestoff med biotilsvarende konkurranse vil det være nye anbudsvinnere i hver avtaleperiode. Her vil pasienter byttes til avtalevinner. For legemidler uten biotilsvarende konkurranse vil velregulerte pasienter fortsette på behandlingen. Dette er en vurdering som gjøres mellom lege og pasient. For pasienter som ikke kommer i mål med pågående behandling, vil legen følge anbefalingen så fremt det ikke er medisinske grunner for å gjøre avvik.

To avtaler

For første gang foreligger det to innkjøpsavtaler for medisiner til sykehusene. Den ene avtalen er for Helse Midt-Norge og Helse Vest og den andre for Helse Sør-Øst og Helse Nord.

De to avtalene er helt like for diagnosene psoriasis og hidradentis suppurativa. Men i listen for psoriasisartritt er det en ulikhet. Det fører til at en pasient med psoriasisartritt i Helse Midt-Norge og Helse Vest som får tilbud om infusjon (om å få behandling på sykehus), får behandlingen Infliksimab (Flixabi).  Mens en pasient med psoriasisartritt som får infusjon i Helse Nord og Helse Sør-Øst får behandlingen Infliksimab (Zessly).

– Det stemmer, og Statens legemiddelverk bekrefter at disse produktene er likeverdige når det gjelder effekt og sikkerhet, sier Rydstrøm.

Her kan du laste ned avtalene for TNF-BIO-legemidler 1. februar 2020:

Helse Midt-Norge og Helse Vest

Helse Sør-Øst og Helse Nord

Foto: iStock

Tilbake