Årets influensavaksine

26.10.2018

Har du husket på å ta influensavaksinen? Folkehelseinstituttet oppfordrer kronikere til å gjøre det.

Bilde: Årets influensavaksine

Det er tid for å ta influensavaksinen for i år, og Folkehelseinstituttet anbefaler kronikere å ta den. I månedsskiftet november-desember bryter trolig årets sesong ut.

Ifølge insitituttet tilhører 1,6 million mennesker i Norge grupper som har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Dessuten anslås det at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen.

Kan føre til forverring

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer.

Blant risikogruppene er barn og voksne med:​

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Desuten er er du i risikogruppen hvis du er over 65 år eller bor på omsorgsboliger eller på sykehjem. 

Helsepersonell

En annen gruppe som ifølge Folkehelseinstituttet bør ta influensavaksinen, er helsepersonell. Trine Hessevik Paulsen og Kjersti Rydland ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet råder kronikere til å spørre helsepersonell de er i kontakt med om de har tatt vaksinen.

- Dessuten kan det være lurt at familien og de som bor sammen med kronikeren tar vaksinen, for å gjøre vedkommende mindre utsatt, sier Rydland.

- Hva med dere? Tar dere vaksinen?

- Ja. Vi skal jobbe når influensaen bryter ut, så vi må være friske, sier Paulsen.

Mer informasjon om influensavaksinen finner du på Folkehelseinstituttets nettside: Fhi.no 

Bildetekst: Trine Hessevik Paulsen (til venstre) og Kjersti Rydland ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.
Foto: Eldrid Oftestad

  

 

Tilbake