Årets rapporteringsfrister i FUNKIS

20.06.2019

Studieforbundet FUNKIS har revidert fristene sine for innrapportering av gjennomførte kurs.

Bilde: Årets rapporteringsfrister i FUNKIS

Funkis reviderer sine frister for innrapportering av kursåret 2019:

  • Kurs gjennomført i vårsemesteret (januar til og med mai) 2019 skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. september 2019.
  • Kurs gjennomført i sommersemesteret (juni til og med august) 2019 skal være avsluttet i KursAdmin innen 30. november 2019.
  • Kurs gjennomført i høstsemesteret (september til og med november) skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. desember 2019.
  • Kurs med sluttdato i desember 2019 skal være avsluttet i kursadministrasjonssystemet innen 17. januar 2020.
  • Fristene blir sendt ut til hver medlemsorganisasjon med oppfordring om å sende videre til alle sine lokallag.
  • Vi forventer at sentralleddet i medlemsorganisasjonene hjelper lokallag som kan ha problemer med å rekke fristene.
  • Denne informasjonen vil også være tilgjengelig på forsiden av KursAdmin og vår nettside. Det er bare å ta kontakt hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med de nye rutinene eller fristene.
  • Vi kommer tilbake til endelig frist for årsavslutning 2019.

Les mer om Studieforbundet Funkis og registrering av kurs/tiltak på PEF-ung.no 

Tilbake