AbbVie - Nytt biofarmasøytisk selskap

07.01.2013

Abbott Norge AS satser biofarmasøytisk med nytt selskap. AbbVie skal satse på nye og innovative legemidler, med fokus særlig rettet mot kroniske sykdommer.

Abbvie ble lansert som selvstendig biofarmasøytisk selskap på børsen i New York 2. januar. Abbott skiller dermed ut sin legemiddeldivisjon, og overfører denne til det nye selskapet. I porteføljen som skifter selskap er det biologiske medikamentet Humira, som benyttes til behandling av psoriasis og psoriasisartritt.

Fokus på pasienter
– Det nye selskapet har sterkere pasientfokus enn vi hadde som en del av Abbott, sier kommunikasjonssjef Jan E. Lohne til Dagens Medisin. Lohne forteller at AbbVie satser på å utvikle spesialiserte legemidler som er rettet mot komplekse, uløste helseproblemer, særlig kroniske sykdommer. Disse sykdommene utgjør nå 75 % av alle verdens helseutgifter.

Gjennom å utvikle nye spesialbehandlinger som forbedrer resultatene hos pasienter med kronisk sykdom, bidrar Abbvie til å redusere de helsemessige og økonomiske belastningene disse sykdommene forårsaker. Abbvie forsøker også å møte behovene til pasientene utover det medisinske, gjennom å støtte pasientene på veien mot et best mulig behandlingsresultat.

 Om Abbvie:
Abbvie er et globalt, forskningsbasert biofarmasøytisk selskap som ble dannet i 2013 etter utskillelse fra Abbott. På verdensbasis har AbbVie 21 000 ansatte, og selskapets hovedkontor ligger i North Chicago, Illinois, USA. Legemiddelselskapet er representert med produkter i 170 land og lanseres med en estimert årlig omsetning på ca. 18 mrd. dollar.

I Norge har AbbVie AS cirka 70 medarbeidere. Selskapet holder til i den gamle flyplassterminalen på Fornebu utenfor Oslo.

(Kilde: Pressemelding AbbVie 4.1.2013).

Tilbake