Advarer mot for høyt belegg på norske sykehus

07.01.2015

Gjennomsnittsbelegget på sykehusene er 8 prosentpoeng over den internasjonalt anbefalte øvre grense for forsvarlighet. Legeforeningen advarer helsemyndighetene, skriver Dagens Medisin.

Bilde: Advarer mot for høyt belegg på norske sykehus

Legeforeningen har lenge advart mot at Norge har nådd en øvre grense for beleggsprosent i sykehusene. Nå viser en ny tysk studie at høy beleggsprosent kan gi økt dødelighet blant pasientene. Studien fant at en beleggsprosent over 92,5 prosent øker forsinkelser i pasientforløp, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, økt dødelighet blant pasienter og økt sykdom blant ansatte.

- Planlegger med forhøyet dødelighet

I Norge ligger beleggsprosenten på 93 prosent - åtte prosentpoeng over den anbefalte internasjonale grensen for forsvarlighet. Legeforeningens president, Hege Gjessing viser i en kommentar i Tidsskriftet til eksempler på avdelinger som i lange perioder av gangen har over 100 prosent belegg. – Verre er det at avdelinger planlegges med et normalbelegg på 93 prosent. I følge den forskningen som presenteres i artikkelen planlegger man da med forhøyet dødelighet, skriver Gjessing.

Les mer på Dagens Medisins nettutgave.

Tilbake