Akre-Aas innvalgt i IFPAs eksekutivkomite

15.06.2013

Forbundsleder i Psoriasis- og eksemforbundet, Ragnar Akre-Aas, ble 15. juni innvalgt som 2. vararepresentant i det Internasjonale psoriasisforbundets (IFPAs) eksekutivkomite.

IFPA avviklet sin generalforsamling i Madrid lørdag ettermiddag, og de fleste av organisasjonens 50 medlemmer var tilstede. General Assembly (GA) holdes hvert 3. år, og Akre-Aas er innvalgt for perioden 2013-2016.

President Lars Ettarp fra Sverige og visepresident Hoseah Waweru fra Kenya ble gjenvalgt til en ny periode, sammen med sekretær Kathleen Gallant (USA), Silvia Fernandez Barrio (Argentina) og Josef de Guzman (Filippinene). 1. vararepresentant Letizia Lopez fra Puerto Rico er i likhet med Ragnar Akre-Aas, ny i komiteen.

- Gull verd
At Psoriasis- og eksemforbundet nå har et sentralstyremedlem innvalgt i IFPAs eksekutivkomite, medfører styrket tilgang til oppdatert informasjon om psoriasis og psoriasisartritt. - Det skjer mye knyttet til psoriasis og PsA internasjonalt. Interessen har økt enormt, både blant fagfolk, beslutningstakere og i samfunnet forøvrig. Vi trenger å vite hva som skjer, og dette vervet vil kunne bidra betydelig til PEFs arbeid ut mot våre medlemmer. Kunnskapen er gull verdt, sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas i en kommentar.

Forbundslederen ser frem til å ta del i den interessante kommunikasjonen som foregår i IFPAs daglig styrende organ. Ettersom det internasjonale psoriasisforbundets sekretariat også er lokalisert i Stockholm, vil Akre-Aas i tillegg vektlegge å ha tett dialog med det svenske forbundet, for å styrke kommunikasjonen også i den nordiske regionen.

PEF ønsker Ragnar Akre-Aas til lykke med vervet!

Tilbake