Aktuelt med tredje dose

14.09.2021

Fagspesialister innen dermatologi og revmatologi har bidratt i anbefalinger om tredje dose av koronavaksinen. Her finner du oversikt over legemidler hvor de mener det er aktuelt å vurdere.

Bilde: Aktuelt med tredje dose

Oversikten er basert på kunnskap om virkningsmekanismen til de ulike medikamentene og på bakgrunn av diskusjoner i de kliniske forskningsmiljøene innen covid-19-vaksineforskning på personer med immundempende behandling.

Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi (hudlegeforeningen) og Norsk Revmatologisk Forening har bidratt i dette arbeidet samnen med en rekke andre forskningsmiljøer.

– Lite om klinisk respons

Representantene understreker i sin oversikt at det er et begrenset kunnskapsgrunnlag om effekten av vaksiner for personer som bruker immundempende behandling. Ifølge dem viser studier at noen av medikamentene fører til svært liten antistoff-respons, mens andre medikamenter bare gir redusert antistoff-respons hos et fåtall av pasientene.

De påpeker også at de vet lite om klinisk respons, altså om vaksinene beskytter dårligere mot alvorlig sykdom hos personer som bruker disse medikamentene enn hos andre, uavhengig av antistoffnivå. Dessuten sier de at det generelt ikke er sett alvorlige bivirkninger av en tredje vaksinedose.

Liste over medikamenter

Ifølge forskningsmlijøene er det praktisk vanskelig å selektere pasienter med dårlig vaksinerespons innen hver medikamentgruppe og at de derfor anbefaler vaksinering til alle som bruker medikamentene som de har listet opp.

Her finner du listen over medikamenter som er aktuelle for tredje vaksinedose

Representantene sier i sin anbefaling at pasientene må selv ta kontakt med kommunehelsetjenesten i sin kommune for vaksinering og informere om at de er aktuelle for tredhe dose på grunn av behandlingen de går på.  

De mener med andre ord at det ikke er nødvendig at pasientene tar kontakt med spesialisthelsetjenesten eller fastlege før vaksinering med mindre det er noe spesielt de er usikre på.

– Ta gjerne kontakt med lege

– Vi er glad for at fagmiljøet innen hudsykdommer og psoriasartritt kommer med en oversikt over hvilke medikamentelle behandlinger som er aktuelle for tredje dose av koronaviruset. Selv om pasientene ikke trenger å gå til legen for å avklare dette, vil vi anbefale at de gjør det – i hvert fall hvis de er usikre, sier Mari Øvergaard, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet. 

Foto: iStock

 

 

Tilbake