Avlyser alle møter

12.03.2020

På grunn av smittefaren ved koronaviruset, avlyser Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung all møtevirksomhet i den nærmeste fremtid.

Bilde: Avlyser alle møter

Som følge av koronaepidemien utsetter eller avlyser Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) all møtevirksomhet som ikke er strengt tatt nødvendig. Dette gjelder også PEF-ung.

Møter som blir avholdt skal innbefatte tilbud om å kunne delta på ved hjelp av digitale plattformer som Skype, Zoom eller på telefon.

Årsmøter bør utsettes

Som for eksempel arbeider Psoriasis- og eksemforbundet ut fra at det planlagte digitale møtet i sentralstyret 25. mars avvikles etter planen.

Årsmøter i PEFs fylkes- og lokallag som skulle vært avholdt i nær fremtid, bør utsettes inntil videre. Det er anbefalt å ikke delta på møter med mer enn 20 deltakere.

I denne spesielle sitasjonen aksepteres det at vedtektene, som sier at årsmøtene skal være avviklet innen utgangen av mars, ikke etterleves.

Årsmøtene avvikles når helsemyndighetene igjen gir folk anledning til å samles, og de sittende styrene står i sine verv inntil årsmøtet er avviklet.  

Kontoret til PEF

PEFs ansatte er sterkt oppfordret til hjemmekontor så fremt ikke nødvendige møter må avholdes. Vi tar sikte på at kontoret bare er minimumsbemannet i kjernetiden (09.00 – 15.00) de neste to ukene.

Spørsmål? Ta kontakt med kontoret til Psoriasis- og eksemforbundet og generalsekretær Terje Nordengen på epost: terje.nordengen[at]pefnorge.no

Her finner du kontaktinformasjon til PEF-kontoret

 

 

 

Tilbake