Be din fastlege om medisinliste

05.01.2016

I samarbeid med Statens legemiddelverk, Legeforeningen og Apotekforeningen gjennomfører Helsedirektoratet i disse dager en informasjonskampanje, der pasienter oppfordres til å be fastlegen om en oppdatert medisinliste.

Bilde: Be din fastlege om medisinliste

Budskapet er at en medisinliste vil bidra til riktig behandling og kan redde liv. Havner du på sykehus med hjerteproblemer, er du legens sikreste kilde til hvilke medisiner du bruker fast – og hvilke medisiner du har tatt i dag. Du må også vite hvilken dose du bruker. Er det 50 eller 100 mg tabletter du tar?

Bruker du to eller flere medisiner er det nesten umulig å huske alt. Medisiner har ofte navn som er vanskelig å huske, og medisiner for ulike sykdommer kan ha navn som er ganske like. Du kan få utlevert medisin på apotek med et annet navn enn det legen har skrevet ut. Virkestoffet er det samme, men navnet og utseende på emballasjen kan variere.

Legene har ikke felles oversikt

Sykehusleger og fastleger i Norge mangler en felles oversikt over medisinene dine.  De bruker ulike elektroniske journalsystemer og må sende hverandre opplysninger og oppdatere sine egne systemer manuelt.

 – I slike overføringer kan det lett oppstå feil, sier overlege i Statens legemiddelverk, Morten Finckenhagen. – Leger arbeider ofte under sterkt tidspress, noe som bidrar til hyppig forekomst av feil og misforståelser om hvilke legemidler pasienten bruker. Vi vet at slike feil kan medføre pasientskader – og i verste fall ta liv.

Ha listen i veska eller som bilde på telefonen

Han har klare råd til pasienter om hva de bør gjøre for å unngå misforståelser og rot med medisiner.

– Be fastlegen din om en oppdatert medisinliste for deg. Ha den alltid med deg i veska eller lommeboken, og ta eventuelt et bilde av den med telefonen. Vis den fram til leger, tannleger og på apotek, oppfordrer Finckenhagen.

Han legger til at du som pasient har krav på en årlig legemiddelgjennomgang hos fastlegen. Da gjennomgår dere medisinlisten din systematisk. Legen forklarer deg hvorfor og hvordan du skal bruke de ulike medisinene, og skriver ut en oppdatert medisinliste.

- Ved alltid å ha med deg en oppdatert medisinliste, gjør du det enklere for legen å gjøre en god jobb. Du bidrar i tillegg til at du selv får trygg og god behandling. Kort sagt er en oppdatert medisinliste en gratis livsforsikring! Å ha med seg medisinlisten bør være like selvfølgelig som å bruke sikkerhetsbelte i bilen, legger Finckenhagen til.

Eldre mest utsatt

Han får full støtte av pasient og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

– Når vi vet at så mange som 405 av 1000 personer går på faste medisiner, er det lett å forstå at det lett kan bli rot og misforståelser. Det er særlig eldre som lider under dette. Det er de som går på flest medisiner, samtidig som de er mest sårbare for bivirkninger.

– Jeg oppfordrer alle pasienter om å ta et medansvar, og etterspørre og ha med seg sin egen medisinliste. Og så må fastleger og farmasøyter over hele landet nå gjøre en skikkelig innsats når det gjelder å informere om og bidra til at alle har en oppdatert medisinliste inntil fullgode felles systemer er på plass, avslutter hun.

Se også informasjonsside på Statens Legemiddelverk sin nettside.

FAKTA:

  • Inntil en elektronisk liste er på plass må behandlere i stor grad basere seg på pasientens opplysninger om egen legemiddelbruk. Alle pasienter bør derfor ha med seg en oppdatert papirliste og vise denne fram på sykehus, hos fastlege og på apotek.
  • 405 av 1000 bruker reseptbelagte medisiner fast. Av disse har 36 prosent fått legemiddelliste fra legen. 70 prosent av de som går på faste medisiner er over 60 år. 53 prosent av de over 60 år har fått legemiddelliste[1].
  • «Én innbygger – én journal»: I et lengre perspektiv inngår en felles elektronisk legemiddelliste med tilhørende mer avansert funksjonalitet i arbeidet med «Én innbygger – én journal». 
Tilbake