Bedre enn fryktet!

16.05.2008

Styret ved Rikshospitalet HF vedtok i sitt møte i mai å ”frede” hudavdelingen for ytterligere kutt i denne omgang. Dette betyr i følge avdelingssjef på hudavdelingen, Jan-Øivind Holm, at antall sengeplasser vil bli 17 på ukedagene og 7 i helgene fra 1. juni.

Fra 1. september blir det 14 sengeplasser på ukedagene og fortsatt 7 plasser i helgene. Tilsvarende blir det opprettet 5-7 dagplasser på Villa Derma, og avdelingen vil øke bruken av senger på pasienthotellet. Disse endringene vil gi ca. 11 sykepleierstillinger i besparelse.

Når det gjelder leger skal 7 årsverk ut. Dette skjer fortrinnsvis ved at vikarer må slutte. 2-3 årsverk er "naturlig avviklet" allerede.

Hudpoliklinikken på Rikshospitalet skal i følge vedtaket redusere aktiviteten fra 22.000 til 14.000 konsultasjoner pr. år. (eks Olafia-klinikken). I følge Holm er det usikkert om man kommer ned til dette tallet. - I praksis betyr dette at vi bare kan ta henvisninger fra praktiserende spesialister, samtidig som vi etablerer en bedret øyeblikkelig-hjelpservice overfor fastlegene, sier Holm.

Utdanningskapasiteten av nye hudleger med 12 assistentlegestillinger som i dag opprettholdes.
Lysbehandlingen på Villa Derma opprettholdes og viser i dag god aktivitet. Holm ønsker seg også et sentrumstilbud ved Olafia-klinikken, men dette tar lenger tid enn forespeilet.

Kanskje har Norsk Psoriasisforbunds engasjement i saken hatt en effekt?

Tilbake