Behandlingsreiser til utlandet 2012

11.11.2011

NPF forstår at det blant våre medlemmer er bekymringer rundt hva som skjer med behandlingsreisene til Valle Marina, Gran Canaria fremover. Vi kommer her med noen oppklaringer om den noske siden av saken.

Ingen endring i tilbudet i 2012
Generalsekretær Terje Nordengen og medlem av NPFs sentralstyre, Jane V. Heggheim hadde et møte med de ansatte på Valle Marina på tirsdag 8. november, hvor de informerte hverandre gjensidig. Det ingen endringer i tilbudet om behandlingsreiser til Valle Marina for norske psoriasispasienter i 2012. Som i år planlegges det for ca 540 norske pasienter også i 2012. På grunn av færre pasienter fra de øvrige nordiske land skal man fra 2012 anstrenge seg hardt for å kunne tilby alle norske pasienter å bo to og to sammen i leilighetene. Barne- og ungdomsgruppene planlegges som tidligere med 15 pasienter i hver gruppe vinteren/våren 2012.

Det pågår som kjent en evaluering av Seksjon for Behandlingsreiser til utlandet som skal være klar medio 2012, og vil kunne få konsekvenser for norske pasienter fra 2013, men den informasjonen må vi vente med til vi har sett konklusjonene i rapporten, og erfart hvilke grep helsemyndighetene foreslår. Uansett vil tilbudet i 2012 være upåvirket av denne evalueringen, og behandlingsreisene skal altså gjennomføres som i 2011.

Oppfordres til å søke
Oppfordringen fra de ansatte på Valle Marina er at søknadsmassen må opp, så nå må alle bidra til at folk søker! Klikk på linken for å komme til søknadsskjema for voksne med psoriasis. Søker fyller ut første del av skjemaet, og andre del fylles ut av søkers fastlege eller hudlege.

For søknadsskjema og informasjon om barne- og ungdomsreisene, se PSO-ung sine nettsider.

 

Tilbake