Behandlingsreiser til utlandet – nå kan du ta ut søknadsskjemaene på nettet!

08.01.2008

Behandlingsreiser til utlandet har nå lagt ut søknadsskjemaene til psoriasis-programmet på sin nettside www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser. Søknadsskjemaene kan fortsatt også hentes på det lokale trygdekontoret, i tillegg har de fleste hudleger skjemaene på sitt kontor.

Tilbudet om behandlingsreiser til utlandet gjelder for barn, ungdom og voksne som har inflammatoriske (betennelsesaktige) revmatiske leddsykdommer, psoriasis, voksne med senskader etter poliomyelitt samt barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem.

Behandlingene består av tre til fire ukers opphold i varmt klima med fysikalsk behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til den behandling som eksisterer i Norge.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen.

Den daglige administrasjon er delegert til Rikshospitalet HF, Revmatologisk avdeling, Seksjon for behandlingsreiser.

Seksjonen har gjennomført / gjennomfører ulike prosjekt for å evaluere og dokumentere effekten av behandling i utlandet for gruppene som er inkludert i ordningen og for nye pasientgrupper som ønsker å inkluderes i ordningen.

Ønsker du å skrive ut skjemaene eller hente mer informasjon kan du gå inn på ous.no/behandlingsreiser.

Tilbake