Biolikeverdige legemidler i VG

07.12.2012

Hovedoppslaget i VG onsdag 5. desember berørte den pågående diskusjonen knyttet til såkalte biolikeverdige legemidler, også kalt biosimilars. Vedlagt presenteres et utdrag fra avisoppslaget:

"Mange av de aller dyreste medsinene kan bli byttet ut med rimeligere kopier. Det kan sikre pasienter livsviktig behandling, melder Statens Legemiddelverk.

Neste år kan kopien av ett av Norges mest brukte legemidler, Remicade, bli godkjent i Europa. Medisinen gis pasienter med blant annet leddgikt, psoriasis og tarmbetennelse.

- Tester har vist at kopien gir den samme effekten, og de samme bivirkningene som originalen, sier medisinsk fagredaktør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Over èn milliard
Den suverent største gruppen biologiske legemidler kalles TNF-hemmere. Norge brukte i fjor over èn milliard kroner på disse legemidlene. - Utgiftene til disse medisinene øker voldsomt. I en del land har man nektet pasienter behandling med disse legemidlene fordi det er for dyrt. Derfor vil rimeligere kopier kunne revolusjonere en del av legemiddelmarkedet og sikre pasientene tilgang til livsviktig behandling, sier Madsen.

Hva betyr det for pasientene?

- Det vil bety stor økonomisk gevinst for sykehusene og samfunnet som kan gi penger til ny behandling, og trolig rimeligere medisiner for kundene. Det aller viktigste er derimot at man kan lette prioriteringsdebatten og sikre at alle som har behov for slike medisiner får dem. De biologiske legemidlene har revolusjonert behandlingen av mange sykdommer, men de er svært dyre og holder seg dyre i årevis, sier Madsen. 

For biologiske legemidler har kopieringen hittil ikke være mulig, fordi de er laget på en mer komplisert måte. De siste årene skal imidlertid forskere ha funnet måter å kopiere også disse dyre biologiske legemidlene.

Er kopiene like bra?

- Ja, ellers hadde de ikke blitt godkjent. Vilkåret for godkjenning er at det ikke er noen forskjell i virkning eller sikkerhet, sier Madsen.

For to uker siden anbefalte Legemiddelverket at apotekene i fremtiden fritt skal kunne erstatte biologiske legemidler med godkjente kopier. Nå skal Helsedepartementet vurdere forslaget fra Legemiddelverket.

 - For lite testet
Flere norske leger er skeptiske til at apotekene skal kunne byttet et biologisk legemiddel med en biotilsvarende kopi. - Så vidt jeg har kunnet finne, er det publisert lite data på hvor like kopiene faktisk er. Studiene som finnes i dag er små, og vi vet for lite om effekten over tid, sier overlege Knut E. A. Lundin ved Gastromedisinsk seksjon på Rikshospitalet til VG.

Lundin mener det på sikt er svært spennende med de biotilsvarende legemidlene. - I tillegg til den økonomiske gevinsten for helsevesenet, er det muligheter for å lage medisiner som er bedre enn dagens biologiske, det som kalles "biobetters". Da kan man tenke seg medisiner med bedre effekt eller som beholder effekten lenger, sier Lundin".

 FAKTA OM BIOSIMILARS

Biosimilars er en etterligning av et tidligere godkjent biologisk legemiddel. På mange av de biologiske legemidlene går patentet ut i løpet av få år, og det er forventet en stor fremvekst av biotilsvarende legemidler.
Studier på enkeltlegemidler har vist at effekten er lik originalen.
Flere fagmiljøer etterlyser imidlertid større og bedre tester før man kan begynne å bytte mellom original- og kopipreparater.  

VG skriver i samme artikkel at administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) er bekymret for pasientsikkerheten tilknyttet de nye biolikeverdige legemidlene. - Ved å åpne opp for dette går Norge på akkord med egne vedtatte prinsipper, nemlig den unike retten legen og helsepersonellet skal ha til å gjøre en vurdering på vegne av pasientene, sier Bekkemellem. Hun mener det er altfor stort fokus på økonomiske gevinster: - Bytte av biologiske legemidler midt i en behandling kan få konsekvenser for pasientene, og det blir å gamble med folks helse. Pasientsikkerheten må være det viktigste, og man kan ikke skyve pasienten foran seg for å spare penger, sier Karita Bekkemellem.

KILDE: VG Papirutgave, onsdag 5. desember 2012, side 20-21. Skrevet av Mona Grivi Norman og Siri Eggen. Foto: Mattis Sandblad.

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet hadde biosimilars oppe som tema under sitt styremøte 1.-2. desember, og følger utviklingen tilknyttet biosimilars nøye. Nestleder Kenneth Waksvik deltar fredag 7. desember på FFO sitt legemiddelseminar med biolikeverdige legemidler som tema. Waksvik vil ha fokus på pasientenes ståsted. 

Du kan også lese mer om Biosimilars i neste utgave av Psoriatikeren nr. 4/2012, som sendes ut ca. 15. desember.

Tilbake