Bivirkningsmelding for pasienter

01.04.2010

Fra 1. mars 2010 kan du selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett.

Tidligere har bare helsepersonell kunnet melde bivirkninger. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Alle bivirkninger av en medisin er ikke kjent på det tidspunktet den godkjennes, dette gjelder spesielt sjeldne bivirkninger. Årsaken er at medisinen frem til da bare er prøvd ut under kontrollerte forhold, på utvalgte grupper pasienter og friske frivillige. Når medisinen tas i bruk på svært ulike pasienter, vil det alltid oppdages nye bivirkninger. Nye og så langt ukjente bivirkninger, kan oppdages så lenge en medisin er i bruk. Et velfungerende rapporteringssystem for bivirkninger av medisiner er viktig for å samle inn kunnskap om bivirkninger som ikke er kjent på det tidspunktet medisinen godkjennes.

For mer informasjon, se Legemiddelverket sine nettsider.

Tilbake