Bruker to timer på eksem hver dag

20.04.2013

Kløe, åpne sår og søvnløse netter er hverdagen for mange barn med atopisk eksem. – Noen ganger vil jeg bare legge meg ned å skrike, sier Iselin (11) til NRK.no.

Iselin Kjelaas (11) fra Moss, og søskenparet Emilie (12) og Sindre Hansen-Nymoen (9) fra Kolbotn, er blant dem som er hardt rammet av atopisk eksem.

– Når folk kaller det «bare» litt eksem, blir jeg provosert. For oss er dette så mye mer, og noe vi bruker utrolig mye tid på. Og til tross for iherdig innsats, blir ikke eksemet til Iselin særlig bedre, sier Iselins mor, Elisabeth Kjelaas Hansen, til NRK.no.

– Utslett fører med seg kløe, kløe gir åpne sår, som igjen gir smerte og søvnløse netter. Å ha barn med denne sykdommen krever enormt mye oppfølging med behandling og forebyggende arbeid, forteller Siw Edquist Hansen, mamma til Emilie og Sindre.

Les mer om familienes hverdag med atopisk eksem i NRK sin nettutgave.

Vanligste utslettet i Norge
Atopisk eksem er det vanligste utslettet i Norge, og landet i nord er også hardere rammet enn resten av verden.

– Atopisk eksem er en omfattende sykdom, som rammer utrolig mange barn. Dette er absolutt det vanligste utslettet i Norge, og det er småbarnas sykdom, forteller Marit Saunes til NRK.no.

Marit Saunes har i sin doktoravhandling sett på eksemforekomsten blant ungdommer og toåringer i Trøndelag.

Mer enn dobbelt så mange trønderske jenter som gutter i alderen 13 til 16 år meldte om plager med eksem i undersøkelsen. Blant jenter mellom 13 og 16 år, rapporterte 13,4 prosent at de er plaget med eksem. For gutter er tallene 6,3 prosent.

Og Nord-Europa og Skandinavia har høyere forekomst av eksem enn resten av verden.

– De lærde strides om hvorfor. Det skyldes ikke nødvendigvis bare klimaet, vårt vestlige levesett kan også være noe av årsaken, forteller overlege Saunes.

Vil at sykdommen skal bli tatt alvorlig
Psoriasis- og eksemforbundet er opptatt av at den plagsomme sykdommen skal bli tatt alvorlig.

– Det er viktig å få frem at eksem er mer enn «bare» en hudsykdom. Atopisk eksem kan også oppleves krevende psykisk og sosialt både for den som er rammet og for de pårørende, sier Eli Synnøve Gjerde, redaktør i forbundet, til NRK.no.

– God oppfølging knyttet til behandling og mestring er helt avgjørende for den enkeltes selvtillit og livskvalitet, samt at de menneskene vi er glade i forstår problemet og våger å være nær, fortsetter hun.

Les mer om utslettet som rammer nær 20 % av norske barn på NRK.no.

Tilbake