Brukerorganisasjoner kan søke om midler for 2012

21.11.2011

Også for 2012 vil Helse Sør-Øst RHF gi tilskudd til brukerorganisasjoner med virksomhet innenfor helsetjenesten i Helse Sør-Øst sitt geografiske område. Søknadsfristen er 10. januar 2012.

Tilskudd kan etter søknad gis til:

Drift av brukerorganisasjonen.
Brukerorganisasjonens opplæring av brukerrepresentanter.
Brukerorganisasjonens opplæring av tillitsvalgte.
Brukerorganisasjonens egenorganiserte opplæring av helsepersonell.
Brukerorganisasjonens informasjons-/opplærings- og mestringskurs, fortrinnsvis i samarbeid med helsepersonell.
Opplæring og utøvelse av likemannsarbeid.
Aktiviteter for barn og ungdom med deltagelse og mestring som formål.

Tilbake