Cimzia godkjent for behandling av PsA

17.12.2013

EU har godkjent det biologiske legemiddelet Cimzia (certolizumab pegol) for behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt.

Cimzia er en TNF-hemmer som består av et pegylert Fab-fragment av et antistoff. I oktober ble Cimzia godkjent for behandling av voksne med alvorlig, aktiv axial spondylartritt og nå er det også godkjent for bruk ved aktiv psoriasisartritt. Siden 2009 har Cimzia vært godkjent behandling av revmatoid artritt (leddgikt).

Det er fase III-studien RAPID-PsA som ligger bak den nye EU-godkjenningen. Studien viser at Cimzia raskt og effektivt demper funn og symptomer ved psoriasisartritt. Blant symptomene som dempes er blant annet hovne og ømme ledd, smerter, tretthet og psoriasisutslett.

– Etter kun 12 ukers bruk har Cimzia en positiv effekt for huden og leddene, sier Tore K. Kvien, professor og sjef for Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Dessuten er det vist effekt på skjelettforandringer (røntgenforandringer) etter 24 uker.

Den nye godkjenningen betyr at Cimzia kan benyttes i kombinasjon med metotreksat for behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter, når behandlingen med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD) ikke er tilstrekkelig.

Om Cimzia
Cimzia (certolizumab pegol) er en ny generasjon TNF-hemmere, og det første godkjente legemiddelet som utelukkende består av et fragment av et antistoff.

I Norge og innenfor EU, har Cimzia siden 2009 vært godkjent for behandling av voksne med moderat til alvorlig revmatoid artritt. Legemiddelet er godkjent for bruk i kombinasjon med metotreksat når antirevmatiske legemidler (DMARD), inklusive metotreksat, ikke lenger er tilstrekkelig i behandlingen av revmatoid artritt.

Cimzia kan også brukes som monoterapi ved revmatoid artritt eller psoriasisartritt, dersom pasienten ikke tåler metotreksat eller om metotreksat av en eller annen grunn ikke er egnet. Cimzia har vist seg å minske progresjonshastigheten på leddskader målt med røntgen, samt å forbedre fysisk funksjon når legemiddelet gis sammen med metotreksat.

Det pågår nå forskning for å få Cimzia godkjent for ytterligere indikasjoner.

Se informasjon om Cimzia i Felleskatalogen.

Om UCB
Cimzia produseres av legemiddelselskapet UCB. Selskapet driver innen biomedisin med forskning, utvikling og markedsføring av legemidler knyttet til det sentrale nervesystemet og betennelsessykdommer. UCB har hovedkontor i Brüssel, Belgia og har over 9000 ansatte.

Kilde: Pressemelding fra UCB 9.12.2013

Tilbake