Dårligere livskvalitet med psoriasis

04.07.2014

Dårligere livskvalitet rammer ikke bare personer med psoriasis, men også familiemedlemmene deres.

Artikkelen er skrevet av Merethe Kvam og hentet fra Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Journal of the American Academy of Dermatology i mai 2014.

Studien viser også at begge disse gruppene rapporterer høyere andel med depresjon og angst, enn personer som ikke er rammet av tilstanden.

Det finnes allerede en rekke studier som har sett på hvordan psoriasis påvirker livskvaliteten til de som lever med sykdommen. Få tidligere studier har sett på hvordan de som lever sammen med noen med psoriasis, blir påvirket av sykdommen.

Problemer med å håndtere visse følger

I forkant av studien hadde forskerne sett at personer som bodde sammen med personer med psoriasis, hadde problemer med å håndtere visse følger av sykdommen. Dette innebar blant annet å unngå aktiviteter som reiser eller sosiale møter, i tillegg til å bruke tid hver dag på å hjelpe til med behandlingen.

Deltagerne i studien var 130 voksne. 34 personer med psoriasis, 49 personer som bodde sammen med personer med psoriasis, og 47 friske personer som ikke bodde sammen med noen med psoriasis.

Vurderingen av livskvalitet ble målt via spørreskjema, og det ble i tillegg målt angstsymptomer og depresjonssymptomer med andre spørreskjema.

Leger bør ta hensyn til familien

Forskerne fant at psoriasis reduserer livskvaliteten hos 88 prosent av de som bodde sammen med noen med psoriasis, og at skåren deres var tett forbundet med skåren til de som hadde sykdommen. En tredjedel oppga at de var svært påvirket av syksdommen til familiemedlemmet/den de bodde sammen med, mens svært få følte at psoriasisen ikke hadde noen innvirkning på livskvaliteten.

Det var ikke store forskjeller på angst- og depresjonsskåren til de som hadde psoriasis, og de som levde sammen med sykdommen. Resultatene for disse to gruppene viste langt høyere skår enn de som ikke fikk påvirket livet av psoriasis.

Forfatterne konkluderer med at psoriasis forverrer livskvaliteten til både de som har psoriasis selv, og de som lever med noen som har psoriasis. Resultatene antyder at leger som behandler pasienter med psoriasis, bør bruke mer til på en tilnærming som også tar hensyn til familiemedlemmer.

Det er behov for flere studier om dette temaet.

Referanser:

Martinez-Garcia E, Arias-Santiago S, Valenzuela-Sales I, Garrido-Colmenero C, Garcia-Mellado V, Buendia-Eisman A., Quality of live in persons livineg with psoriasis patients JAAD 2014, http://www.jaad.org/article/S0190-9622(14)01273-0/pdf

(Kilde NHI.no) 

Les mer i PEFs temahefte; "Deg, meg og sykdommen"
Bestilles her til kr. 25,- (gratis for medlemmer)

Tilbake