Dam – så mange muligheter

14.01.2020

Også i 2020 deler Stiftelsen Dam ut midler til deltakelse, aktivitet og mestring. Vi ønsker at dere skal få deres del av kaka! Ta kontakt i dag.

Bilde: Dam –  så mange muligheter

Tiden er inne!

Tiden er inne for å planlegge året og å søke midler til aktivitet! Årets første søknadsrunde er åpnet, og planleggingen er for mange allerede i gang. Dersom dere har ønsker om å få penger til deltakelse, aktivitet eller mestring gjennom deres lag er dette tiden for å kontakte Maren. Søknadsfrist for helseprosjekt og DAM ekspress er 15.mars, og frist for å kontakte Maren er 29. februar. Dam utlyser også midler til forskningsprosjekt, med frist 17. februar. Se artikkel "Nytt navn- ny ordning"  for mer informasjon. Generelt for alle ordninger er at PEF må åpne en søknad tilknyttet vår organisasjon for dere, og at dere derfor må kontakte oss for å få muligheten til å søke. Les stiftelsens Dam sin utlysning og retningslinjer for ordningene her.

DAM Ekspress

Dette er den enkelse ordningen stiftelsen tilbyr. Her man man søke om mellom 5 og 30.000 kroner til lokal aktivitet. Skjema er realtivt enkelt å fylle ut, og det skal ikke legges ved et utdypende vedlegg. Skjema etterspør all informasjon de trenger for å vurdere søkanaden, og ønsker kort og konsise informasjon. Det er ikke mulig å skrive lange avhandlinger i ordningen. 

Sist runde fikk vi innvilget 5 prosjekt gjennom Ekspress-ordningen

Helseprosjekt

Helseprosjekt er for større og dyrer prosjekt. Denne ordningen stiller sstørre krav til søknaden, og ønsker mer inngående informasjon om prosjektet. Man må kunne si noen om prosjektets mål, tallfeste en målgruppe, si noe om helseeffekt og hvordan denne kan måles. Mange opplever det som krevende å fylle ut søknaden, men kontoret bistår så godt vi kan. Stiftelsen har selv utarbeidet en mal for å skrive søknad til denne ordningen.
Selv om det kan oppleves krevende å skrive søknad, er dette en ordning med store muligheter og mulighet for å motta større summer. Og, det kan være utrolig givende og gøy prosess med å visualeisere og planlegge et spennende prosjekt.

Denne ordningen er innrettet slik at organisasjons prosjektkoordinator (Maren) må godkjenne endelig søknad og sende den inn. Dette betyr i praksis at søknaden må være ferdig i tide til at hun kan lese gjennom søknaden senest arbeidsadagen 13. mars.  

I sist runde ble vi overrasket med stor sjekk av stiftelsens Generalsekretær

Forskningsmidler

Stiftelsen lyser også ut midler til å forske. Frist for å søke er 17. februar. Se egen artikkel, "Nytt navn - ny ordning" for å vite mer om denne ordningen. 

 

Tilbake