Det gjør ikke bare fysisk vondt - Nybrottsarbeid ved Diakonhjemmet sykehus

09.07.2012

Diakonhjemmet sykehus er i gang med et nytt prosjekt om klinisk helsepsykologi. Her kan du lese en artikkel som beskriver nærmere hva dette prosjektet går ut på.

"Kronisk sykdom er ikke for amatører!", "En skal jammen være sterk for å være syk!" Lyder det velkjent? Når kroppen ikke lenger er til å stole på, settes en virkelig på prøve. Da trenger en all den styrken en har i seg og rundt seg. Dette har pasienter lenge visst. Kropp og sjel henger sammen! Det er denne viten som ligger i ordet biopsykososial (bio/kropp, psyko/sjel, sosial/miljø); vi har en kropp, vi har tanker og følelser og vi lever i et miljø om påvirker oss. Denne måten å tenke på får stadig mer plass innenfor helsevesenet. I dag er vi mer opptatt av å behandle hele mennesket, og av å se pasientens ulike livsområder i sammenheng. Det passer godt med forskning som dokumenterer sammenhengene mellom psykologiske forhold og utvikling av og tilfriskning fra somatisk sykdom.

Et eksempel på denne utviklingen finner du på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Her risikerer du nemlig å møte på psykologer i hvit frakk. -Det er jo kroppen det er noe galt med, ikke huet, tenker du kanskje.?Helt enig, men nettopp når kroppen svikter, trenger du din mentale styrke. Selv den sterkeste kroppen i verden trenger det. Ta toppidrettsutøvere som Petter Northug. For å bli så god som han er, er han avhengig av en sterk kropp, så vel som en sterk psyke. Innenfor toppidretten har de skjønt at da må også psykologen være med på laget.

Prosjekt klinisk helsepsykologi
Prosjektet har vokst fram på et sykehus som gjennom lang tid har vært opptatt av å se pasienten som «et helt menneske» med åndelige, sosiale, psykologiske og fysiske sider. Et eksempel på det er opprettelsen av Psykiatrisk konsultasjonsteam med arbeidsplass på sykehuset i 2006. Hensikten med prosjektet er å bruke psykologens kompetanse for å styrke behandlingstilbudet til pasienter med akutte og kroniske sykdommer. Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet og fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Norsk Revmatikerforbund. Det er forankret på toppledernivå i sykehuset, og representanter fra sykehusets brukerutvalg er involvert. Prosjektet skal gå over to år, og det er ansatt tre psykologspesialister. Helsedirektoratet ønsker at prosjektet ved Diakonhjemmet sykehus skal være en pilot med overføringsverdi også til andre helseforetak.

Hva kan psykologen bidra med når sykdom sitter i kroppen?

Psykologen kan bidra til at nødvendige medisinske tiltak blir gjennomført, for eksempel når en vegrer seg for operasjoner fordi en har angst eller traumatiske sykehuserfaringer. Det kan også være at en trenger å bearbeide opplevelser knyttet til svært alvorlig sykdom og å være nær ved å dø. Et annet eksempel er sprøytefobi. Noen pasienter får ikke tatt viktige medisiner fordi de har sprøyteskrekk, og da er gradvis angsttrening god hjelp.

Når sykdom ikke går over, er det viktig å være en støttespiller for seg selv. Til det er kognitiv terapi en nyttig tilnærming. Kronisk sykdom innebærer å være syk og frisk på samme tid; gi sykdommen akkurat passe oppmerksomhet til at en får mest ut av livet sitt. Det er mentalt og følelsesmessig krevende, og det gjelder å trene «de mentale musklene» for å klare denne balansekunsten. Kognitiv terapi er den mest utbredte og evaluerte psykologiske tilnærmingen ved somatiske sykdommer, og er en god hjelp ved søvnvansker, smerter, tretthet og utmattelse.

Det er naturlig å få følelsesmessige reaksjoner knyttet til det å bli alvorlig syk. Dersom en får sterke krisereaksjonene som ikke går over, kan en komme inn i onde sirkler og utvikle psykiske plager som angst og depresjon. Slike plager stjeler den motstandskraften en må ha for å takle tap av helse og leve godt med kronisk sykdom. Å ha en sykdom over lang tid er slitsomt, og noen blir deprimerte slik at livskvaliteten forringes ytterligere. Psykologen kan bidra med å avdekke slike psykiske plager, og sammen med de andre helseprofesjonene, forebygge onde sirkler gjennom informasjon, rådgivning og veiledet selvhjelp.

En tverrfaglig dugnad
Klinisk helsepsykologi forutsetter tverrfaglig samarbeid. Behandling av somatisk sykdom er et teamarbeid, der psykolog sammen med lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykiater, psykiatrisk sykepleier og ernæringsfysiolog bidrar til at pasienten behandles helhetlig. I tillegg til å ta imot inneliggende eller polikliniske pasienter, har psykologene undervisning, veiledning og konsultasjon med helsepersonell. Sykehuset har blant annet besluttet å gjennomføre obligatoriske kommunikasjonskurs for alle nyansatte leger, noe som førte til en reportasje i Dagsrevyen. I prosjektet inngår også større forskningsprosjekter, blant annet systematisk kartlegging av depresjon hos pasienter innlagt med hjerteproblemer på medisinsk avdeling. Utmattelse (fatigue) ved inflammatorisk revmatisk sykdom er et annet satsningsområde.

Ønsker du å lese mer om bakgrunnen for prosjektet, kan du lese artikkelen Manifest for klinisk helsepsykologi i Norge, av Torkil Berge og Nina Lang, 2010, i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 323–331.

Tilbake