E-resept: Tryggere legemiddelbruk

31.01.2012

7. februar starter arbeidet med innføring av elektroniske resepter i Telemark. E-resept er nå innført i nesten hele Hordaland og i store deler av Vestfold, og ordningen blir godt mottatt.

Ordningen med e-resept innføres i stadig flere deler av landet. Den nye ordningen øker sikkerheten, og gjøre hverdagen enklerer for legemiddelbrukere.

E-resept er nå innført i nesten hele Hordaland og Vestfold, og nå starter innføringen i Telemark. Ordningen ser ut til å bli godt mottatt av pasienter, leger, apotek og bandasjister. - De har positive erfaringer og synes e-resept er bedre enn papirresept sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Økt sikkerhet
E-resept gir tryggere rutiner og øker pasientsikkerheten. Det er forventet at e-resept får bukt med et økende samfunnsproblem i form av falske resepter. Dette fordi det er vesentlig vanskeligere å forfalske en resept som sendes elektronisk. Resepten ligger i en database, og apotek eller bandasjist kan hente den opp uten at reseptbrukeren behøver å ha med seg papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere.

- E-resept reduserer faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler, sier Härter.

Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på internett kalt Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Innført i 40 kommuner
E-resept er til nå innført i 40 kommuner i Hordaland og Vestfold. 185 legekontorer, 82 apotek og 11 bandasjister bruker e-resept til daglig. Godt over 700 000 resepter er sendt fra legene siden de første e-reseptene såg dagens lys våren 2010.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede prosessen med nasjonal innføring, og målet er at hele landet skal benytte e-resept i 2013. Ordningen skal innføres hos fastleger, avtalespesialister og ved legevaker, samt i alle apotek og hos bandasjister.

Les mer om bruk av e-resept på Helsedirektoratet.no.

Tilbake