Egenandelene økes i forslaget til statsbudsjett – Norsk Psoriasisforbund er skuffet!

01.10.2007

Norsk Psoriasisforbund er skuffet over at den rødgrønne regjeringa også i år øker egenandelstak 1. Når taket øker, må pasientene betale mer før de får frikort, og dette er beklagelig, sier fungerende forbundsleder Viggo Johnsen.

I Soria Moria-erklæringen lovte regjeringa å redusere egenandelene og holde dem på et lavt nivå.

Dette har de ikke fulgt opp gjennom dette forslaget til statsbudsjett.
I stedet for sosial utjevning, blir økte forskjeller resultatet av regjeringas politikk.

Regjeringa hevder at økningen på egenandelstak 1 til kr. 1 740 tilsvarer en generell prisjustering.

Tilbake