Ekstra tildeling av forskningsmidler

06.01.2022

Psoriasis- og eksemforbundet fyller 60 år i 2022. I den anledning deler vi ut en ekstra tildeling fra vårt forskningsfond på 60 000 kroner. Søknadsfrist: 1. mars 2022.

Bilde: Ekstra tildeling av forskningsmidler

Disse forskningsmidlene gis til forskning på kroniske hudsykdommer. Midlene kan tildeles medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning eller forskning på alternative behandlingsmetoder.

Forrige utlysning

Ved forrige utlysning i 2018 ble fire prosjekter tildelt midler for til sammen 210 000 kroner. Disse aktørene fikk midler:

  • 100 000 kroner til forskningsprosjektet «Betennelsesmarkører ved atopisk eksem» ved hudlege Astrid Lossius ved Oslo universitetssykehus. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Hudavdelingen og Avdeling for patologi ved Rikshospitalet / Oslo universitetssykehus.
  • 50 000 kroner til forskningsprosjektet «Psoriasis og psoriasisartritt biomarkører» ved førsteamanuensis Beathe Sitter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • 50 000 kroner til forskningsprosjektet «Monitoring and improving treatment of psoriasis» ved Silje Michelsen Solberg. Hun er førsteamanuensis ved Hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus.
  • 10 000 kroner til bokprosjektet «Lærebok i hudsykdommer for grunnutdanningen i sykepleie» av Kristine Kirkeby Fuskeland. Hun er leder for Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for Sykepleiere i dermatologi og venerologi.
  • 100 000 til forskningsprosjektet «Mekanismer bak utvikling av psoriasis» ved Mari Løset. Hun er lege i spesialisering ved Hudavdelingen, St. Olavs Hospital og Postdoktor ved NTNU.

Om søknadene

Vi ønsker oss en enkel søknad på maks to-tre sider som inneholder navn og kontaktinformasjon til søkeren, samt en beskrivelse av prosjektet og søknadssummen.

Søknadsfrist: 1. mars 2022

Søknadene sendes til: post[at]pefnorge.no

For mer informasjon: Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på mari.overgaard[at]pefnorge.no 

Foto: iStock

Tilbake