En mann fra Stovner fikk medhold i Trygderetten etter at Nav hadde nektet ham sykepenger

18.11.2008

Mannen i 50-årene har den revmatiske sykdommen psoriasis artritt. I februar 2007 dro han til Brasil mens han var sykemeldt, på grunn av helsen. Ifølge advokaten er mannen kronisk syk, og avhengig av å reise til varmere strøk en periode hver vinter for å holde seg i fullt arbeid. Dette blir også grundig bekreftet av mannens legespesialist.

Ikke syk nok for Nav

Dette var imidlertid ikke nok til at Nav ville utbetale mannen sykepenger i perioden han oppholdt seg i utlandet. Nav mente han var for frisk på sykemeldingstidspunktet.
Mannen hadde foretatt tilsvarende reiser med sykemelding flere år på rad, men denne gangen satte altså Nav ned foten.
Nav begrunner blant annet avslaget med at utenlandsoppholdet ikke var arrangert som behandlingsreise av norske helsemyndigheter.
Det er imidlertid vanlig at pasienter med denne typen lidelse sendes til fire ukers behandling i Tyrkia eller Montenegro i regi av Rikshospitalet. Mannen hadde i stedet valgt å selv betale for et 14 dagers opphold i Brasil.

Får etterbetalt sykepenger

«Han er diagnostisert med en revmatisk sykdom, og det er klar årsakssammenheng mellom sykdommen og hans nedsatte funksjonsevne, i å med at hans sykdom blir forverret i den kalde årstiden, med smerter og stivhet i ledd, muskler og senefester som resultat. Uten disse reisene ville han ha vært helt eller delvis arbeidsufør», skriver advokaten.
Trygderetten ble også opplyst om at mannens helsetilstand har vært dårlig i perioder, og at han mottok 50 prosent uførestønad en lengre periode. Siden 2001 har han imidlertid vært i fullt arbeid grunnet nytt yrkesvalg, trening, behandling og utenlandsreiser.
Mannen anket saken, og vant over Nav i Trygderetten 17. oktober i år. Nå må Nav etterbetale sykepengene for de to ukene, samt betale mannens saksomkostninger på 7500 kroner.
Trygderetten vurderte det slik at den forebyggende sykmeldingen bidro til at mannen fortsatt kunne arbeide i full stilling, og med mindre sykefravær.

(Kilde - Lokalavisen Groruddalen)

 

Tilbake