Er du vår nye generalsekretær?

03.10.2019

Vil du lede arbeidet vårt for bedre behandling og rettigheter for personer med hudsykdommer og leddsykdommen psoriasisartritt?

Bilde: Er du vår nye generalsekretær?

Vår generalsekretær blir pensjonist til sommeren 2020, og vi søker hans erstatter.

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. Organisasjonen ble stiftet i 1962 og har cirka 4 500 medlemmer fordelt på lag i alle fylker og 37 lokallag. Ungdomsorganisasjon PEF-ung har 350 medlemmer.

Vi jobber for å bedre forståelsen for disse sykdommene og at pasientene sikres et godt behandlingstilbud nasjonalt og lokalt. Vi er opptatt av å styrke forskningen på feltet og at våre interesser og kampsaker blir hørt og tatt hensyn til i beslutningsprosesser. Det er viktig for oss å skape arenaer for erfaringsutveksling og kompetanseheving for målgruppene våre.

Generalsekretæren i PEF er underlagt sentralstyret i organisasjonen og utfører sine oppgaver i tråd med PEFs formålsparagraf og må og strategier som vedtas av landsmøtet, representantskapet, sentralstyret og ungdomsstyret.

Ansvarsområder og hovedoppgaver:

 • Daglig leder for organisasjonene Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung.
 • Personalansvar for administrasjonen som består av fem personer.
 • Ansvar for organisasjonens økonomi.
 • Strategisk utvikling av organisasjonen.
 • Jobbe for å styrke medlemsantallet og fremskaffe gode medlemstilbud.
 • Ta initiativ og forbereder saker til forbundets sentralstyre.
 • Ansvar for det interessepolitiske arbeidet for å våre diagnosegrupper sammen med sentralstyret.
 • Pleie nettverket med andre pasientorganisasjoner, fagmiljøer og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og personalledelse.
 • Samlende teambygger som motiverer og inkluderer de ansatte og våre tillitsvalgte.
 • Ledelseserfaring fra strategisk arbeid på administrativt og operativt nivå.
 • Uredd for å ta nødvendige beslutninger.

Vi kan tilby:

 • En jobb med betydning for enkeltmennesker og samfunn.
 • Samarbeid med tillitsvalgte som gir mye tilbake.
 • Spennende muligheter for å få interessepolitisk gjennomslag.
 • Muligheten til å prege en organisasjon i endring.
 • Bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Hyggelig kontorfellesskap.

Lønn:
Etter avtale.

Tiltredelse:
1. mai 2020.

Kontakt:
Generalsekretær Terje Nordengen, telefon 23 37 62 44 / 92 09 88 31, epost terje.nordengen[at]pefnorge.no
Forbundsleder Tord Johansen, telefon 90 73 21 96, epost tord.johansen[at]pefnorge.no

Søknad:
Innen fredag 1. november til Psoriasis- og eksemforbundet, Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo, epost ledigstilling[at]pefnorge.no

 

 

 

Tilbake