Etterlysning i Helse Øst: Har du psoriasis artritt?

30.03.2007

En hel weekend sammen med mennesker som skjønner hva du snakker om. Frister det? Norsk Psoriasisforbund har et nytt kurstilbud til deg med diagnosen psoriasis artritt. Nå gjelder det deg som bor i Oppland, Hedemark, Akershus, Oslo og Østfold.

Artrittutvalget har fått innvilget prosjektmidler fra Helse- og rehabilitering. Prosjektet heter "Bli venn med din psoriasis artritt", og målet er å skape et mestringsverksted for mennesker med psoriasis artritt. Kurset vil inneholde forelesninger av ulike fagfolk med kompetanse innen psoriasis artritt. Her nevnes revmatolog, hudlege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, farmasøyt, og likemenn med egen sykdomserfaring. Det vil også legges vekt på den psykiske helsen – dette å leve med en kronisk sykdom.

Kurset blir en blanding av foredrag og gruppeaktiviteter.

Gode resultater
Dette prosjektet er en oppfølger til prosjektet som Norsk Psoriasisforbund gjennomførte i 2004 – under navnet "Psoriasis som livskamerat". Resultatene fra 2004 viste at kunnskap om egen diagnose/sykdom medfører stor bedring av opplevd livskvalitet.

Gardermoen 7. til 9. september 2007.

"Bli venn med din psoriasis artritt" skal foregå som weekend kurs i de 5 helseregionene. Kurset i tidligere Helse Øst (ble en del av Helse Sørøst fra 1. juni) el arrangeres på Quality Airport Gardermoen Hotell fra fredag 7. september til søndag 9. september. Reise og opphold vil bli dekket av prosjektet, men for å få midlene til å rekke landet rundt, må den enkelte deltaker bidra med en egenandel på 500 kroner.

Påmelding

Vi skal samle 25 personer med psoriasis artritt som er bosatt i de fem fylkene i tidligere helseregion Øst -Norge. De som ønsker å delta må fylle ut søknadsskjemaet som kan lastes ned her: Søknadsskjema
Svarene på dette søknadsskjemaet vil danne grunnlaget for hvem som får tildelt plass på dette kurset

Søknadsskjemaet må være returnert til Norsk Psoriasisforbund innen 8. august 2007.

Ønsker du mer informasjon om tanken bak prosjektet/kurset kan du kontakte Kenneth Waksvik på telefon
473 12 022. Alternativt kan prosjektleder Trine Knudtzon kontaktes på telefon 907 39 371.

Alle som søker vil bli tilskrevet vedrørende tildeling av plass på kurset eller ikke.

Vi håper på å se deg!

Trine Knudtzon

Prosjektleder

Tilbake