Extra-tildelingen: 3 forskningsprosjekter innvilget støtte

24.11.2015

Psoriasis- og eksemforbundet fikk rekorduttelling i årets Extra-tildeling. Hele tre forskningsprosjekter innen hud og psoriasisartritt ga samlet pott på ca. 2,9 millioner kroner.

Bilde: Extra-tildelingen: 3 forskningsprosjekter innvilget støtte

24. november ble årets Extra-tildeling offentliggjort. PEF og PEF-ung var spente og mente vi hadde levert fra oss 16 gode prosjekter - og det var noe vi helt tydelig hadde - for ved årets tildeling innvilget Extrastiftelsen organisasjonene 2,9 millioner kroner fordelt på syv prosjekter!

I år som i fjor var det en inspirerende tildeling. Vi fikk innblikk i flere gode prosjekt som gjennomføres med midler fra Extrastiftelsen. Det var alle prosjekter med stor betydning. Kirsti Gullvåg kjent fra Extra-spillet på TV, ledet oss gjennom de nervepirrende timene frem til resultatet ble avslørt.

Tildelingen startet med hilsningstale fra Rådmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. Deretter var det tid for «tale og tralt» av den «syngende statssekretæren i Kulturdepartementet» Bjørgulv Borgundvaag. Han kunne informere om at årets Statsbudsjett ivaretar alle forslagene om å styrke frivilligheten i det kommende året. Blant annet vil herreløs arv tilfalle frivilligheten og momskompensasjonen bygges ytterligere ut. 

Nervepirrende tildeling

Etter noen interessante, men spente timer, var det endelig tid for det vi kom for. Vi fikk vite resultatet vi alle har jobbet hardt for. Organisasjonssekretær Maren Awici-Rasmussen deltok på vegne av PEF og PEF-ung, og da slideshowet endelig kom til P var det et stort smil å finne rundt munnen hennes. Vi fikk innvilget syv gode prosjekter! 7 av 16!

Prosjektene inkluderer både lokalt og sentralt nivå. Blant annet skal vi lage en prosjektnettside om livet med psoriasis, vi skal holde hudskole for helsesøstre, samt Kurs- og likepersonsutvalget skal lage en videobank av kunnskap.

Og det skal forskes!

I tillegg til å få innvilget siste året på det pågående forskningsprosjektet om psoriasis and kardiovaskulær helse, har PEF nå fått innvilget to nye forskningsprosjekter. Det ene heter «Atopisk eksem - tidlig risikofaktorer», og utføres under ledelse av hudlege Linn Landrø ved Oslo Universitetssykehus, avd. Rikshospitalet. Det andre gjennomføres ved St. Olavs hospital i regi av Ruth Stoklund Thomsen, og har arbeidstittel «Intervalltrening ved psoriasisartritt.» 

Vi er glade for at PEF og PEF-ung kan medvirke til at viktig og god forskning innen diagnosene psoriasis, psoriasisartritt og atopisk eksem. Det er svært viktig for oss som organisasjoner - og for fremtiden til våre diagnosegrupper!

For spørsmål om tildelingen, kontakt organisasjonssekretær Maren Awici-Rasmussen.

Prosjekter som fikk innvilget støtte:

Atopisk eksem - tidlige risikofaktorer, forskningsprosjekt, Linn Landrø (År 1) 690 000
Intervalltrening ved psoriasisartritt, forskningsprosjekt, Ruth Thomassen (År 1) 690 000
Psoriasis og hjerte-karsykdom, Ingrid Snekvik (År 3) 690 000
Hudskole i Nord (PEF Nordland fylkeslag) 133 000
KunnskapsPSOrtalen (Kurs- og likepersonsutvalget) 340 000
Levmedpsoriasis.no 260 000
Kurs for helsesøstre (PEF-ung) 102 000

Se hele tildelingen for 2015 fra Extrastiftelsen på extrastiftelsen.no.

Tilbake