Extramidler til lokale prosjekter

23.11.2011

NPF er glade for at 3 lokale prosjekter i år fikk midler av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering under årets tildeling som fant sted 22. november. I tillegg fikk kurs- og likemannsutvalget midler til å lage likemannsfilm.

Mestringskurs i Drammen og Fredrikstad

Drammen og omegn PSO og Fredrikstad PSO fikk begge midler til å gjennomføre mestringskurs for mennesker som lider av psoriasis og psoriasis artritt. I Drammen skal kurset avholdes 17. mars 2012. Kurset vil bestå av foredrag fra dermatologisk sykepleier, og revmatologisk sykepleier som vil snakke om hjemmebehandling og selvpleie av hudsykdommer og psoriasis artritt. I tillegg vil en ernæringsekspert foredra om kostholdsråd rettet mot diagnosegruppen. Og til slutt vil det være gruppearbeid hvor det settes fokus på utveksling av egne erfaringer med egen sykdom, mestring og behandling av den.

I Fredrikstad skal det arrangeres 2 samlinger i løpet av 2012 hvor tema skal være mestring av kronisk hudsykdom. Målet vil være å belyse problemer og vanskelige følelser, holdninger, reaksjoner og utfordringer som oppleves ved det å ha en langvarig sykdom.

Følg med i den lokale pressen, her på nettsidene og i Psoriatikeren for nærmere annonsering av disse kursene. NPF gratulerer Drammen og Fredrikstad med tildelingen og ønsker lykke til med kursene!

PSO-ung i Møre og Romsdal
PSO-ung i Møre og Romsdal har fått midler til å gjennomføre en mobil informasjonskampanje rettet mot studenter på helsefaglinjer. Det skal lages en presentasjon om psoriasis og atopisk eksem som skal brukes til å øke helsefagstudenters kunnskap om kroniske hudsykdommer, og hvordan det oppleves for kunden/pasienten når de oppsøker tjenesten de forskjellige yrkesgruppene tilbyr. Prosjektets mål er å formidle informasjon til fremtidige frisører, hud- og fotpleiere og hjelpepleiere om hva psoriasis, atopisk eksem og psoriasis artritt innebærer. Disse yrkesgruppene arbeider direkte med hud, men kan ikke alltid like mye om hvordan man skal behandle en kunde/pasient med kronisk hudsykdom.

NPF gratulerer med tildelingen, og ønsker lykke til med prosjektet.

Du og jeg i samme båt...
...heter prosjektet som Kurs-og likemannsutvalget fikk midler til i år. De skal lage en minidokumentar/TV-spot som kan forklare hva en likemann er og hva deres arbeidsoppgaver er. Tanken er at en godt tilrettelagt informasjonsvideo/dokumentar kan bidra til å synliggjøre likemennenes viktige arbeid. Formålet med dokumentaren/TV-spotten er å formidle brukererfaringer mellom mennesker i samme livssituasjon. Sentralt i filmen er mestring, livskvalitet og problemløsning. Historiene til personene vi møter vil være positive eksempler på at det er mulig å ha et godt liv selv med en utfordrende diagnose.

Gratulerer og lykke til med prosjektet!

Ingen forskningsprosjekter
Den totale tildelingen til NPF i år var kr. 307.000,-. Dette er en skuffende lav sum sammenliknet med tidligere års tildelinger. Spesielt er det skuffende med tanke på at vi i år leverte 7 forskningssøknader, og ingen av disse ble innvilget. Det ble også søkt om opprettelse av to nye lysbehandlingsenheter, men dette fikk vi heller ikke støtte til i år. Vi gleder oss imidlertid over de prosjektene som fikk midler i år, og begynner allerede nå å se fremover mot neste års søknadsfrist.

Tilbake