Extrastiftelsen: Har du en prosjektide?

09.04.2015

Nå er det atter en gang tid for å søke prosjektmidler fra Extrastiftelsen. De siste to årene har det kommet inn mange gode forslag til prosjekt, og vi som organisasjon har fått støtte til en rekke gode og gøye tiltak. Det liker vi!

Bilde: Extrastiftelsen: Har du en prosjektide?

Nå er det atter en gang tid for å søke prosjektmidler fra Extrastiftelsen. De siste to årene har det kommet inn mange gode forslag til prosjekt, og vi som organisasjon har fått støtte til en rekke gode og gøye tiltak. Det liker vi!

Som ansvarlig for Extrastiftelsen på kontoret, har jeg fått gleden av å bli kjent med og samarbeidet med mange tillitsvalgte i organisasjonen. Tillitsvalgte på lokal-, fylkes- og sentralt nivå. Noen har skrevet mange søknader før og trengte lite veiledning, men for mange er det å skrive en søknad til Extrastiftelsen noe nytt. Noe de ikke har god trening i. Å lage et prosjekt er å komme på en god ide, og å få synliggjort prosjektideen gjennom ord.

Dette er en spennende prosess. Å skrive en prosjektsøknad er å se ideen ta form og å gjøre den gjennomførbar og nyttig. Det er å planlegge programmet, og å dagdrømme seg frem til noe som kan bli knallgøy, veldig lærerikt og som lar seg gjennomføre. Alle prosjekt som får støtte fra Extrastiftelsen skal ha en helsegevinst, og det er derfor viktig å synliggjøre den psykiske eller somatiske helsegevinsten nettopp dette prosjektet har. Prosjektskissen din er salgskortet ditt. Det er din måte å overbevise om at prosjektet er gjennomførbart og ikke minst viktig!

Den gode ideen

Et godt prosjekt er den gode ideen gjort gjennomførbar. Dette betyr at ideen og ønsket gruppen har, har tatt form og er gitt en ramme. Prosjektet er planlagt og gjennomtenkt, OG helsegevinsten er synliggjort. Hvis det er et prosjekt med fokus på fellesskapet er det viktig å vite hva som er bra med fellesskapet. Hvorfor er det viktig? Hva får deltakerne i prosjektet igjen for sin deltakelse? 

Det er også viktig å tenke gjennom prosjektets kontekst og rammer. Dersom dere for eksempel velger å legge et prosjekt til et bestemt sted og bruke penger på å besøke et terma-spa eller den blå lagune, må det synliggjøres at denne «luksusen» ikke er luksus for våre grupper, men en lokalitet som gir en helsegevinst. Den blå lagune er ikke spa, det er behandling. Forklar gjerne og utdyp hvorfor valget av nettopp denne lokaliteten er viktig for prosjektet og prosjektets helsegevinst.

Det sies at planleggingen av et arrangement/prosjekt er 90% av arbeidet, mens gjennomføringen er 10 %. En god prosjektskisse er en skisse som lar seg gjennomføre etter prosjektets intensjon også av andre enn den som har skrevet prosjektet. Skissen er detaljert og gjennomtenkt. Budsjettet har undersøkt reelt prisnivå og regnet ut i fra prisene slik de faktisk er. 

To fremgangsmåter

Det er to fremgangsmåter for å lage et prosjekt. Det er fra aktivitet til mål, og fra mål til aktivitet.
Noen har en aktivitet eller ide de har lyst til å gjennomføre men mangler et mål med aktiviteten. De har en idee de så gjerne vil gjennomføre, men vet ikke helt hvordan organisasjonen kan dra nytte av prosjektet og hva helsegevinsten er. De mangler altså å se behovet for denne aktiviteten. At man ikke se behovet betyr ikke at behovet ikke er der, men at man må lete.

Andre har et problem, enn utfordring eller et mål, men de vet ikke helt hvordan dette målet kan nås. Da må man lete etter prosjektet og aktiviteten som skal til for å nå dette målet. Det er for eksempel ofte snakk om at det kan være pyskisk tungt å være alene med en diagnose. Få av medlemmene i gruppen deltar på arrangement. Hvordan kan vi skape et prosjekt som gjør at medlemmene har lyst til å delta. Dere vil sette fokus på psykisk helse, men hvordan gjøres dette. Kanskje gruppen trenger å snakke med andre og å se hva andre grupper og organisasjoner gjennomfører av tiltak.

Idetørke

Mange opplever en tørke på ideer, og noen opplever at kreativiteten ikke er deres sterkeste kort. Under finner dere derfor laget tre små introduksjoner til prosjektideer. Prosjektene er basert på tidligere prosjekt i organisasjonen vår og andre organisasjoner.

Vakker med psoriasis

Mål: Vise at mennesker med en hudlidelse er som alle andre. At man kan være vakker med psoriasis og at det ikke er noe skam i diagnosen.  Et annet mål med prosjektet kan være å synliggjøre diagnosen i et estetisk vakkert perspektiv for å ufarliggjøre og opplyse om at det ikke er smittsomt. Et tredje mål er å gi deltakerne opplevelsen av å være fotomodeller for en dag og å øke selvtilliten ved å vise hvor vakre de er!

Middel: Fotoprosjekt som viser barn og unge med psoriasis fra et nytt perspektiv. Bilder som fremhever deltakernes vakkerhet og som viser skjønnheten i flekkene. Som tydelig viser flekkene, men som fremhever den vakre personen deltakerne er. Det ble invitert til fotosesjon i Oslo og deltakere fora hele landet medvirket. Profesjonelle fotografer tok bildene, men PEF-ung kjøpte rettighetene til bildene for å kunne bruke dem fritt. Fotoprosjektet var utstilt flere steder i lander og brukes i ulikt informasjonsmateriell og på organisasjonenes hjemmesider.

Kunsten å være pårørende

Mål: Øke deltakernes kunnskap om hudlidelser, samt hvordan det påvirker den diagnostiserte både fysisk og psykisk. Samlingen har også et likepersonperspektiv hvor vi ønsker å knytte bånd mellom mennesker i samme situasjon som kan finne støtte og råd i hverandre.

Middel: Et to-dagers kurs hvor pårørende samles til faglige foredrag og et fellesskapsbyggende tiltak. Det vil være fokus på diagnosekunnskap, pårørendes rolle i personenes behandling, hvordan det er å leve med diagnosen som diagnostisert og hvordan det er å være pårørende. Det vil også være rom for erfaringsutveksling og spørsmål til andre pårørende og fagfolk. Vi ønsker diagnosekunnskap fra en hudlege eller hudsykepleier. Temaet «kunsten å være pårørende» belyses både fra pårørende med erfaring fra tematikken og en fagperson som jobber tett med pårørende. Kanskje en psykolog eller en terapeut med erfaring fra området.

Mammakveld

Mål: Skape et felles samlingspunkt og pusterom for mødre som er omsorgspersoner for et eller flere barn med en huddiagnose. Dette vil medvirke til å lette byrden av å ha et omsorgsansvar for en kronisk syk, og gi økt mestring. 

Middel: Hver første torsdag i måneden dette året ønsker vi å opprette en støttegruppe for mødre til barn med hudlidelse. Vi ønsker å tilby et samlingspunkt med fokus på det kunnskapsrike fellesskapet. Gjennom middagene vil det gis rom for å dele erfaringer både med diagnosen og med det å ha et stort ansvar for et barns velvære og helse. I fellesskap spiser gruppen middag som lages at noen som har satt seg villig til å lage middag denne dagen. Det koster 50 kroner for middagen. Det kan settes av 20 minutter til å belyse ulike tema etter gruppens ønske. Dette kan være diagnosekunnskap, ulike behandlingsmetoder, bambus-klær, hvordan forholde seg til NAV, hvordan leve godt som pårørende osv.

Ta kontakt!

Har dere en ide dere ønsker å virkeliggjøre? Ta kontakt med kontoret for åpning av søknadsskjema og/eller mer informasjon. Vi hjelper deg også gjerne med å utvikle ideen, og kvalitetssikre søknaden deres. 

Fristen for å ta kontakt og å sette i gang prosessen for ditt prosjekt er 15. mai.

Fristen er 1.mai dersom det gjelder forskning. Merk! Extrastiftelsen gir ikke støtte til basalforskning. Les mer på Extrastiftelsens nettside eller ta kontakt med Maren på tlf. 23 37 62 42.

Les mer om Hvordan skrive en prosjektsøknad her.

Mer informasjon prosjektsøknader til Extrastiftelsen:

Extramidler til lokale prosjekter
Jakten på gull-fuglen
Lyst til å gjøre noe Extra?
Utlysningstekst Forskningsprosjekt

Tilbake