Fastlegene kan ikke lenger henvise hudpasienter til Riksen!

18.04.2008

Hudavdelingen på Rikshospitalet kutter kraftig i kapasiteten, både på senger og poliklinikk. Syv legeårsverk skal vekk. Allmennlegene kan ikke lenger henvise pasienter til hudavdelingen. - Fagområdet hud blir kraftig nedprioritert, sier seksjonsoverlege Joar Austad.

Etter fusjonen av hudavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål i fjor høst viste det seg at avdelingens inntekter for 2008 var estimert ti millioner kroner for høyt. Dette kom delvis av en regnefeil i fusjonsprosessen, og dessuten av at Ullevål og Rikshospitalet har tolket DRG-systemet noe ulikt. Rikshospitalet har hatt en strengere tolkning, sier Austad.
Pengene må nå spares inn. - Det ble avgjort at Hudavdelingen må spare hele summen selv. Det mener jeg er ille. Pasientene får nå lide for de økonomiske feilberegningene, sier seksjonsoverlege Nils-Jørgen Mørk.

Fastlegene kan ikke lenger henvise!
Hudavdelingen ved Rikshospitalet må kutte fra 22.000 til 14.000 polikliniske konsultasjoner i året. - Dette innebærer at fastlegene ikke lenger kan henvise hudpasienter til sykehuset. Vi har tidligere hatt omkring 50 prosent henvisninger fra fastlegene og 50 prosent fra spesialistene, sier Austad.
Han påpeker at fastlegene dermed må henvise til avtalespesialister isteden. - Det er lange ventelister blant spesialistene. Pasientene vil få lengre ventetid og et dårligere tilbud, sier han.

Kutter sengeplasser
Sengeplassene kuttes også kraftig - til 14 på hverdagene og syv i helgen. - Dette er et svært lite antall for et sykehus som skal betjene 2,6 millioner mennesker. Vi er den eneste hudavdelingen i Helse Sør-Øst. Helseregionen får nå det laveste antall senger pr. innbygger i hele Norden, sier Mørk.
Liggetiden skal halveres, fra ni dager til fire-fem dager. - Ni dager er også for lite for mange av disse pasientene. Dette vil ramme pasienter med store sår, alvorlig psoriasis og atopisk eksem som ligger her for behandling, sier Mørk.
- Mange er gamle, og noen har problemer med å bevege seg. Det skaper problemer for dem når de ikke får ligge inne.

Ikke kapasitet
- Hvor alvorlig er dette?
- Dette er ikke pasienter som dør. Men det er store pasientgrupper med kroniske sykdommer som vi kunne ha gitt et tilbud til, og det finnes nå ikke kapasitet der ute til å overta dem, sier Austad. Han forklarer at pasientene vil bli nødt til å reise frem og tilbake til sykehuset i mye større grad for å få dagbehandling.

Syv legeårsverk skal fjernes.- Hver lege skaper inntekter her. Derfor må man fjerne så mange for at det skal ha noen økonomisk effekt. 6,3 pleiere er også sagt opp, og nå må ytterligere 3,2 gå. Antakelig blir det flere, sier Austad.

Begge oppfatter at faget hud nå nedprioriteres i Helse Sør-Øst. - Bente Mikkelsen uttalte i forbindelse med fusjonsprosessen at faget skulle styrkes. Isteden blir det nedprioritert. Nå er tilbudet redusert med 30 prosent på kort tid, sier Austad.

Skal ikke svekkes

Direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst sier at hun legger til grunn at de endringene som Rikshospitalet gjør, ikke svekker regionens «sørge for-ansvar».
- Du sa i forbindelse med fusjonen at faget skulle styrkes. Mener du at faget blir styrket med dette?
- Hele hensikten med fusjonen var å styrke hudfaget - dette både når det gjelder å styrke forskningen og sikre god utdanning innen faget - også på nasjonalt nivå, sier Mikkelsen.

(Kilde - Mari Rian Hanger - Dagens Medisin)

Tilbake