FFO: En utgift mange ikke har råd til

06.10.2016

Regjeringen fjerner diagnoselisten. FFO mener det er essensielt at personer med dokumentert svak økonomi blir skjermet fra å betale egenandel.

Bilde: FFO: En utgift mange ikke har råd til

Helse- og omsorgsdepartementet fjerner i Statsbudsjettet, lagt frem i dag, sykdomslisten som gir mange med kroniske lidelser gratis fysioterapi. Dette innebærer at kronikere mister rettighetsfestet fysioterapibehandling, noe FFO går sterkt imot.  

– For funksjonshemmede og kronisk syke med lav inntekt, for eksempel studenter og trygdede, er innføring av egenandel for fysioterapi en utgift man ikke har råd til. Vi vet at mange velger bort fysioterapi fordi de ikke klarer å håndtere kostnaden. Det kan føre til at de får en betydelig forverret helsesituasjon, sier Elvestad.

Les hele saken på FFO på sin hjemmeside.

Tilbake