FFO VIL HA ET EGET NAV-OMBUD - frykter for rettsikkerheten til brukerne

16.04.2009

FFO vil i møte med Stortinget be om at man oppretter et eget NAV-ombud. Etter en lang periode med store og omfattende problemer for NAV, frykter FFO at brukernes interesser og rettsikkerhet ikke ivaretas godt nok.

Forslaget vil bli fremmet for Stortingets Arbeids- og sosialkomité i forbindelse med deres åpne høring om tilleggsbevilgningene på 710 millioner kroner, som Regjeringen fremmet forslag om like før påske.

- Selv om ekstrabevilgningene og de mange tiltak som foreslås i proposisjonen vil bedre situasjonen frykter vi at NAV fortsatt vil oppleve mange problemer i gjennomføringsfasen av reformen. Det er i denne situasjonen vi ser behovet for et eget NAV-ombud for å styrke rettsikkerheten til brukerne av Norges største velferdsetat, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO.

I årsrapporten fra FFOs Rettighetssenter framgår det at det for 2008 har vært en rekordstor økning på hele 50 prosent av NAV-relaterte saker. FFO mener dette bekrefter alle de problemene som media skrev om tidligere i vinter.

- Brukere fra hele landet som har søkt uførepensjon, rehabilitering og attføringspenger, hjelpemidler og trygdebil har tatt kontakt med FFOs Rettighetssenter for hjelp. De opplever problemer på mange områder, som alt fra rot og lang saksbehandlingstid, systemfeil, utilgjengelighet og mangel på informasjon, sier Ovesen.

FFO mener at et NAV-ombud i alle fall bør vurderes som en midlertidig ordning til gjennomføringsfasen er over, og til NAV-reformen har fått skikkelig satt seg.

- Vi kan ikke akseptere at så mange brukere opplever problemer i møte med landets største velferdsetat, på en slik måte at rettsikkerheten svekkes. Derfor anbefaler vi nå en slik løsning overfor Stortinget, sier FFOs assisterende generalsekretær.

Stortingets Arbeids- og sosialkomité skal avgi sin innstilling 7. mai.

(Kilde – www.ffo.no)

Tilbake