FFOs rehabiliteringsplattform lansert

20.03.2013

13. mars la FFO fram sin plattform for habilitering og rehabilitering på et frokostseminar i Oslo. FFOs leder Knut Magne Ellingsen, som har ledet arbeidsgruppen bak plattformen, presenterte innholdet.

I etterkant av presentasjonen fikk fire stortingspolitikere muligheten til å kommentere de løsningene som foreslås i plattformen.

I plattformen tar FFO utgangspunkt i dagens utfordringer på området habilitering og rehabiliteirng og skisserer sine løsninger og anbefalinger. Målet er at alle som trenger habilitering og rehabilitering skal få det.

Plattformen tar for seg seks utfordringsområder:
1. Tilbud til alle som trenger det.
2. Innfør fritt rehabiliteringsvalg.
3. Kommunene svikter.
4. Rehabilitering og arbeidsliv.
5. Styrk habiliteringstilbudet til barn.
6. Bedre ungdomshelse sikrer fremtiden.

De fire politikerne som deltok på seminaret var Karin Andresen (Sosialistisk Venstreparti), Sonja Iren Sjøli (Høyre), Line Henriette Hjemdal (Kristelig Folkeparti) og Morgen Storhagen (Fremskrittspartiet). De var alle enig i at det må satses mer på habilitering og rehabilitering, og at FFO skisserer opp flere gode løsninger i plattformen.

Les mer og last ned plattform for habilitering og rehabilitering på FFO sine hjemmesider.

Tilbake