Flere må få behandling i varmt klima

25.11.2013

I høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité ba FFO om at antall plasser i ordningen med behandlingsreiser til utlandet dobles i 2014, fra 3000 til 6000.

Samtidig delte organisasjonen ut et rykende ferskt politisk notat om behandlingsreiser til stortingsrepresentantene i komiteen.

Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt eller fuktig klima, og omfatter både personer med psoraisis, atopisk eksem og psoriasisartritt. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og har dokumentert god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de det gjelder.

Stort behov
Antall plasser i ordningen med behandlingsreiser til utlandet har nærmest stått stille siden ordningen ble permanent i 1997, og behovet er mye større enn tilbudet. I 2011 var tallet på innvilgede plasser spesielt lavt. Til tross for at oppdragsdokumentet sa at 3 000 skulle få innvilget opphold var det bare 2 420 som fikk det. Behovet er anslått til rundt 6 000 personer årlig, blant de gruppene som allerede er inne i ordningen.

Vil utvide ordningen
Solbergregjeringen sier i sin plattform at den vil styrke ordningen med behandlingsreiser til utlandet, og utvide den med nye grupper. Dette synes FFO og berørte pasientorganisasjoner, herunder Psoriasis- og eksemforbundet, er gledelig. Stortingets helse- og omsorgskomite har ved flere anledninger støttet ordningen, og i tillegg har komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti uttalt følgende:

"Mange pasienter får avslag på søknad om behandlingsreiser til utlandet. Dette er uheldig, siden mange har svært god effekt av slike behandlingsreiser, blant annet kan flere stå i jobb og medisinbruk reduseres". De samme medlemmene ba ved budsjettbehandlingen i fjor om at bevilgningen måtte økes i forhold til regjeringens forslag.

FFOs oppfordring til stortingsrepresentantene 12. november var at de må komme flere pasienter i møte ved å øke bevilgningen, slik at antall plasser dobles og det kan gjennomføres 6 000 behandlingsreiser til utlandet i 2014.

Last ned FFO og organisasjonenes politiske notat om behandlingsreiser her.

(Kilde: FFO.no)

Tilbake