Flere TNF-valg

31.01.2008

Fra 1. januar fikk revmatologer og hudleger i Norge utvidet sine valgmuligheter ved forskriving av TNF-hemmere. Dette skjedde ved at Abbotts adalimumab (Humira) ble inkludert i Legemiddelinnkjøps-samarbeidet (LIS).

Helomvending
Da LIS utlyste anbudskonkurransen i fjor, ønsket Abbott ikke å levere anbud på adalimumab. Resultatet ble at legene ikke kunne velge adalimumab med mindre individuelle forhold hos pasienten tilsa dette. Bakgrunnen var at legene var pliktig til å velge det billigste legemidlet til sine pasienter.
Men nå har Abbott ombestemt seg og søkt seg inne i LIS-varmen.

Positiv avgjørelse
– Dette er en avgjørelse vi mener er positiv for både pasienter og helsevesenet, ettersom adalimumab nå blir tilgjengelig for alle pasienter som legemidlet har godkjente indikasjoner for, sier administrerende direktør Stefan Bergunde i Abbott Norge. I tillegg til behandling av en rekke revmatiske sykdommer og Crohns sykdom, fikk adalimumab nylig godkjent indikasjon til behandling av moderat til alvorlig kronisk plakk psoriasis.

(Kilde: Dagens Medisin 02/08)

Tilbake