Flere trenger et tilbud i varmt klima

28.03.2012

Tilbud om behandlingsreise til flere unge og voksne med psoriasis, samt opprettelse av tilbud til voksne med atopisk eksem, er hovedkravene Norsk Psoriasisforbund stiller i sitt høringssvar tilknyttet rapporten Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sendte Helsedirektoratet 1. februar ut et høringsbrev til aktuelle høringsinstanser, angående den nylig fremlagte evalueringsrapporten om Statens behandlingsreiser til utlandet (BHR). Høringsfrist ble satt til 23. mars.

I samarbeid med FFO og flere andre pasientorganisasjoner krever Norsk Psoriasisforbund at flere unge og voksne får tilbud om klimabehandling. I 2010 søkte totalt 5357 personer om opphold på Gran Canaria, men kun 3024 fikk tilbud. De berørte organisasjonene krever at minst 6000 søkere, inkludert nye grupper, skal få innvilget plass. 

Tilbud til voksne med atopisk eksem
Barn med atopisk eksem har hatt tilbud om behandlingsreiser i flere år, og cirka 20 unge atopikere reiser til Valle Marina hvert år. NPF etterlyser et tilbud til voksne med atopisk eksem, og påpeker at det foreligger medisinsk dokumentasjon som tilsier at det bør opprettes et tilbud også til denne gruppen. 

NPF påpeker videre at det finnes mye og god dokumentasjon på at behandlingsreiser til utlandet har god effekt, både for mennesker med psoriasis, psoriasisartritt og atopisk eksem. Det krever derfor nå handling, fremfor ytterligere krav til dokumentasjon.

NPF ønsker også at det gjennomføres en kost- og nytteanalyse for å få frem at tilbudet BHR er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tilbud, som letter trykket på helsetjenester her hjemme.

Les Norsk Psoriasisforbunds høringssvar til evalueringsrapporten om Statens Behandlingsreiser til utlandet i sin helhet her.

Tilbake