Forenklinger hos Stiftelsen Dam

09.08.2022

15. august deles Stiftelsen Dams helseprosjekt-ordning inn i to nye ordninger, Helse og Utvikling. Poenget er å gjøre støtteordningene mer treffsikre.

I de senere år har det pågått en prosess for å gjøre Stiftelsen Dams ordninger mer treffsikre og bedre. 15. august deles derfor «helseprosjekt» inn i to nye ordninger, Helse og Utvikling. Hva man kan søke midler til, er omtrent det samme som før, men helseprosjekt er blitt betraktelig forenklet. 

Nye Helse

Fra og med 15. august har ordningen helse løpende søknadsfrist og forenklet skjema. Dette skal være med å gjøre veien fra ide til handling kortere. Helse støtter tiltak med søknadssum mellom 40. 000 og 400.000. Selve søknadsskjema er også forenklet. Dette er godt nytt for den lokale frivilligheten. At søknadsprosessene blir enklere gjør det lettere for ildsjeler i organisasjonslivet å dra nytte av ordningen. Behandlingstid er maks 45 dager. Prosjekt som passer inn i denne kategorien er hudskoler, mestringsskoler, kampanjer, korte informasjonsfilmer, produksjon av tegneserie osv.  Også eksterne kan søke midler til denne ordningen gjennom Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

Les mer om nye helse her. 

Utvikling

Ordningen utvikling er myntet på prosjekt med helseformål og søknadssum mellom 400.000 kr og 1.5 millioner. Ordningens navn signaliserer at man kan søke om midler til kartlegging og utviklingsprosjekt, og nytt av året kan man søke om midler til forskning- og utviklingsprosjekt, inkludert kartlegging, utredning og metodeutvikling gjennom denne ordningen. For midler til PhD.  eller post.doc stilling må man søke ordningen Forskning. Søker behøver ikke å være tilknyttet PEF for å kunne søke gjennom oss.

Ordningen støtter også tiltak med ønske om å øke deltakelse og likestilling, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Med andre ord kan man fremdeles søke om midler til mange spennende og innovative prosjekt som myldrebok, større filmprosjekt/folkeopplysning, samtaleverktøy og kompetansehevende tiltak.

Hvordan denne ordningen er innordnet er også nytt. Tidligere har man sendt inn en gjennomarbeidet og ferdig skrevet søknad. Fra og med denne høsten starter man med å fylle ut en skissesøknad. Deretter vil noen bli invitert til å skrive fullstendig søknad. Dette med mål om å redusere antall dagsverk som går til arbeid med søknader som ikke innvilges. Dette gjør at selve søknadsprosessen tar betraktelig lengre tid dersom man blir invitert med i neste runde. Mens man før fikk svar på søknaden etter tre mnd., går prosessen nå fra november til juni. Ønsker dere å søke midler fra ordningen utvikling må du kontakte oss innen 15. oktober.

Les mer om utvikling her.

Dam ekspress

Dette er ordningen for de mindre tiltak i regi av lokal - og fylkeslag. Søknadssummen er mellom 5. 000 og 40.000. Fristen er løpende og behandlingstiden er 45 dager. I hele 2022 skriver sekretariatet søknader for lokal- og fylkeslag i PEF og PEF-ung, men man kan selvsagt skrive søknaden selv. Tidligere innvilgede DAM ekspress prosjekt er mestringsskoler, pårørendekurs, kickstart lokalt arbeid med rekefest, skogstur med bålpanne, temakvelder, m.m. Mulighetene i denne ordningen er utallige. For inspirasjon anbefaler vi å sjekke ut vår aktivitetsbank. Der finner du også noen forslag til søknader.

Les mer om Dam ekspress her.

Forskning

Dette er ordningen for finansiering av lønnsmidler til Phd. og postdoktorstillinger. Også denne ordningen starter med en skissesøknad. Disse vurderes og noen prosjekt får muligheten til å sende inn fullstendig søknad. Midlene utlyses i november og søknadsfrist er 15. februar. Deretter får man svar på om man er videre til runde to medio april. Svar på fullstendig søknad gis 15. oktober dersom man blir invitert til å skrive fullstendig søknad.  Ønsker du å søke midler må du kontakte oss før 15. januar.
Les mer om forskningsmidler her.  

Ekstern samarbeidspartner?

Som nevnt under ordningene helse og utvikling behøver man ikke være et lokal- eller fylkeslag for å søke midler fra Stiftelsen Dam, men man må søke gjennom en godkjent søkerorganisasjon, eks. PEF. Med andre ord kan eksterne søke gjennom oss som søkerorganisasjon i alle ordninger utenom Dam ekspress. Dersom du sitter på en god ide eller har indentifisert et behov våre målgrupper har, kan du kontakte oss for en samtale. Vi behandler selvsagt ideene dine med den grad av forsiktighet og konfidensialitet som behøves.

Tilbake