Forsker på urinprøver

18.09.2018

Kan man stille diagnose for psoriasis og psoriasisartritt ved hjelp av en urinprøve? Det forsøker forskere i Trondheim å finne ut.

Bilde: Forsker på urinprøver

Et nytt forskningsprosjekt på psoriasis og psoriasis artritt er startet ved NTNU og St. Olavs Hospital, og prosjektet trenger flere deltakere. Prosjektet er finansiert av Norsk revmatikerforbund.

– Vi søker personer i Trøndelag med psoriasis eller psoriasisartritt til å avgi urinprøve. Dessuten trenger vi også friske frivillige, forteller førsteamanuensis Beathe Sitter ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU.

Hun er prosjektleder for forskningsprosjektet, og hun og de andre forskerne ønsker å finne ut om man kan stille diagnose for psoriasis og psoriasis artritt ved hjelp av en urinprøve.

– I dag finnes det ingen tester av blod eller urin som kan påvise psoriasis eller psoriasisartritt. Hvis vi lykkes, så kan slike markører bli veldig nyttige for diagnostisering og oppfølging av behandling, spesielt for psoriasisartritt. Kjemiske prosesser i celler i hud og ledd er forskjellig for personer med psoriatisk sykdom sammenlignet med friske. Disse forskjellene vet vi at reflekteres i urin, og at det er små forskjeller.

Forbindelser i urinen

Sitter forteller videre at prøvene skal analyseres med MR spektroskopi, som med høy følsomhet kan beskrive hvilke forbindelser som er i urinprøven, og mengden av disse.

– Når dette kombineres med informasjon om sykdomsbildet for hver enkelt deltaker, tror vi at vi kan finne markører for psoriatisk sykdom.

– Hvem kan delta? 

– Vi ønsker deltakere som er friske, eller har psoriasis eller psoriasisartritt. Det er en fordel om du ikke har sykdommer i tillegg til psoriatisk sykdom.

I Trondheim

Innsamling av prøver foregår på Øya i Trondheim, i samarbeid med Biobank1.

– Hva går en deltakelse ut på?

– Du må avgi en urinprøve. Det beste vil være en prøve om morgenen, før du spiser. I tillegg må du fylle ut et kort spørreskjema om blant annet helsetilstand og eventuell behandling du følger, og videre tillate at vi bruker denne avidentifiserte informasjonen om deg og din helsetilstand. Det er ingen ulemper ut over dette.

Interessert i å delta?

Ta kontakt med prosjektleder Beathe Sitter: 73 41 23 18 / 99 024 180 / beathe.sitter@ntnu.no

Foto: iStock

Tilbake